حضور سرمایه‌گذارهای خارجی به شرط کسب دانش و تکنولوژی/با ورود تکنولوژی تولیدات‌ملی را افزایش‌دهیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاهد یک نظام نوینی در اقتصاد کشورخواهیم بود،گفت:پس ازتوافق ژنو اغلب کشورهای اروپایی برنامه‌ریزی می کنند تا به نوعی درعرصه اقتصادی ایران سرمایه گذاری کنند.

به گزارش عیارآنلاین، عبدالکریم رجبی درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت درخصوص جذب سرمایه های ایرانیان خارج ازکشوردردوران پسا تحریم،گفت: پس ازتوافق ژنو همه سرمایه گذاران خارجی برنامه‌ریزی می کنند تا به نوعی درعرصه اقتصادی ایران سرمایه گذاری کنند.

ورود سرمایه‌گذارهای خارجی به شرط کسب دانش و تکنولوژی

نماینده مردم مینودشت درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه پس از پساتحریم شاهد یک نظام نوینی در اقتصاد کشورخواهیم بود،‌ افزود: برای جذب سرمایه‌های خارجی نباید خیلی احساسی برخورد کنیم و به گونه ای پیش برویم که مصرف کننده کالاهای خارجی نباشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:باید تلاش کنیم تا ازاین موقعیت به عنوان فرصت استفاده کنیم وتکنولوژی را وارد کنیم.

این نماینده مردم درمجلس نهم تصریح کرد:ورود سرمایه‌های خارجی در داخل زمانی مفید است که علاوه بر کسب دانش و تکنولوژی آنها بتوانیم با متخصصان داخلی تولیدات ملی را افزایش دهیم،موضوعی که اگر تحقق یابد در راستای همان اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به سفرهای متعدد مسئولان سیاسی و اقتصادی دیگر کشورها به ایران،تصریح کرد:  سفرهای متعددی که ازسوی مسئولان خارجی درروزهای اخیر شاهد هستیم،مقدمه ای برای رقابت اقتصادی است که باید درعرصه‌‌های صنعتی،گردشگری و اقتصادی توسعه یابد تا گامی به سوی توسعه و رونق اقتصادی باشد.

منبع: خانه‌ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: