وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند بر عملکرد بانک‌های خصوصی نظارت کند، چگونه می‌تواند بر بانک‌های خارجی نظارت کند؟

بانک مرکزی پیش از هر اقدامی، اصلاح نظام بانکی را به سرانجام برساند و در عمل نشان دهد که در پیاده کردن سیاست هایش تحت تاثیر شبکه بانکی نیست و بعد از آن به فکر وارد کردن بانک های خارجی در کشور بیفتد.

به گزارش عیارآنلاین، پس از افزایش احتمال برداشته شدن تحریم ها در جریان مذاکرات هسته ای، رئیس بانک مرکزی آقای دکتر سیف در تاریخ ۲۴ مردادماه از فراهم کردن شرایط ورود و سرمایه گذاری بانک های خارجی در صنعت بانکداری کشورخبر داد.این تصمیم در حالی اخذ می شود که بانک ها مبتلا به درصد بالای مطالبات معوق، شرکت داری و ملک داری بی ضابطه، عدم رعایت نرخ کفایت سرمایه و عدم شفافیت اطلاعاتی و آماری هستندو در شاخص های عملکردی وضعیت مناسبی ندارند.لذا با وجود این مشکلات،این سوال مطرح است که چه تضمینی وجود داردتابانک های خارجی نیز به سرنوشت بانک های خصوصی در کشور دچار نشوند؟

در این شرایط و با وجود مشکلات عدیده نظام بانکی که ناشی از ضعف نظارتی و عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی است، حتی بهترین بانک های جهان نیز عملکردی مشابه سایر بانک های ایرانی از خود نشان خواهند داد. لذا تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشده و بانک مرکزی مقتدرانه حاکمیت پولی خود را مستقر نکرده است، ورود بانک های خارجی به کشور نیز دردی را درمان نکرده و تنها به این وضعیت نابسامان دامن می زند و اصلاح نظام بانکی را برای بانک مرکزی مشکل تر می کند. این درحالیست که ورود بانک های خارجی، زمینه نفوذ اقتصادی سایر کشورها را نیز در اقتصاد کشور فراهم می کند و به نظر می رسد بانک مرکزی به این موضوع فکری نکرده و تصمیمی عجولانه در این زمینه اتخاذ کرده است.

بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی پیش از هر اقدامی، اصلاح نظام بانکی را به سرانجام برساند و در عمل نشان دهد که در پیاده کردن سیاست هایش تحت تاثیر شبکه بانکی نیست و بعد از آن به فکر وارد کردن بانک های خارجی در کشور بیفتد. وقتی بانک مرکزی با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آیین نامه شفافیت بانک ها توسط شورای پول و اعتبار که در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۳ به تصویب این شورا رسید، هنوز نتوانسته است این آیین نامه را اجرا کند و اطلاعات بانک ها را بر اساس آن شفاف کند، جای این سوال به صورت جدی وجود دارد که این نهاد حاکمیتی چگونه خواهد توانست بر بانک های خارجی در فضای اقتصادی کشور نظارت کند و چه تضمینی وجود دارد که تعامل اقتصاد کشور با این بانک ها یک تعامل برد-باخت به نفع آنها نباشد؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: