۱۸ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۳۱

استفاده از منابع بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه میدانهای مشترک

بازار سرمایه ایران می تواند با استفاده از ظرفیتهای موجود در تامین مالی و توسعه میدانهای مشترک نفت و گاز نقش آفرین باشد.

شاپور محمدی۱به گزارش عیارآنلاین، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اهمیت توسعه میدانهای مشترک نفت و گاز در آینده اقتصاد ایران اظهار کرد: ظرفیتهای بسیار خوبی برای استفاده از صندوقهای پروژه، اوراق سلف، صکوک و همچنین انتشار اوراق خزانه به عنوان ابزارهای نوین وجود دارد و در مسیر تامین مالی طرحها می توان با استفاده از این ابزارها به توسعه صنعت نفت کشورمان که پیشران اقتصاد کشور است کمک کرد.

شاپور محمدی افزود: با استفاده از قابلیتهای مختلف موجود در بازار سرمایه می توان سرمایه های خرد و نقدینگی را  به سوی طرحهای توسعه ای صنعت نفت به ویژه میدانهای مشترک هدایت کرد و امید است در آینده نزدیک بتوانیم تحولی در سرمایه گذاریهای مورد نیاز را در بخشهای مختلف نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی محقق کنیم و برای رسیدن به این هدف نیازمند همکاری و تعامل میان تمام متولیان امر در بخشهای مختلف هستیم.

به گزارش عیارآنلاین، معاون وزیر اقتصاد چندی پیش درباره انتشار اوراق مشارکت صنعت نفت با هدف کمک به تامین مالی طرحهای این صنعت گفته بود: انتشار این اوراق در حال بررسی نهایی است و در صورت فراهم شدن شرایط در نوبت عرضه قرار خواهد گرفت.

محمدی، اظهار کرده بود: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حال بررسی نحوه انتشار اوراق مشارکت صنعت نفت هستند و امید است با نهایی شدن این بررسیها بزودی این اوراق منتشر شوند.

وی افزوده بود: امروز خوشبختانه افزون بر انتشار اوراق مشارکت از ابزار های موجود در بازار سرمایه نیز برای سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای صنعت نفت استفاده می شود و قابلیتهای فراوانی برای استفاده از روشهای نوین سرمایه گذاری از مسیر بازار سرمایه وجود دارد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرده بود: استفاده و گسترش استفاده از ابزارهای نوین مالی می تواند منجر به کاهش ریسک شود.

محمدی گفته بود: وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی دارد تا با همکاری وزارت نفت راهکارهای نوین را برای سرمایه گذاری محقق کند.

منبع: شانا

 

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: