۸ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۲
مدیرکل پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش:

نظارت مستمر و دقیق مهمترین عامل در کاهش فساد اداری است

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: نظارت مستمر و دقیق مهمترین عامل در کاهش فساد اداری است.

به گزارش عیارآنلاین،میرشاه ولد با بیان اینکه جایگاه ارزیابی عملکرد جایگاه رفیعی است، مهمترین وظایف کارشناسان ارزیابی عملکرد ادارات را با توجه به شرایط فعلی نظام آموزش و پرورش «هدایت گر، تسهیل گر، ناظر» برشمرد.

میرشاه ولد کلید کار و اساس برنامه ریزی در ادارات را برنامه‌های مصوب وزارت متبوع اعلام و بیان کرد هرگونه تغییرات و ابتکارات در امور بایستی در راستای شاخص‌های تنظیم شده از سوی وزارت آموزش و پرورش باشد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد پاسخگویی به شکایات توسعه نظارت مستمر و دقیق را مهمترین عامل در کاهش فساد اداری عنوان کرد و در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه پاسخگویی به شکایات از ابتدای مهرماه سال جاری در سراسرکشور تاکید نمود شکایاتی قابل بررسی می باشد که نام ونام خانوادگی شاکی و متشاکی را داشته باشد.

میرشاه ولد خاطر نشان کرد: مستند سازی فعالیت ها و نیز مستند نمودن عملکرد کارکنان و مدیران در بازدیدهای دوره ای توسط ارزیابان و کارشناسان ادارات از الزامات این حوزه می باشد. در ادامه جلسه شرایط انتصاب و عزل مدیران مدارس بصورت دقیق تشریح و اجرای دوره های آموزش بدو انتصاب مدیران را ضروری دانست.

شایان ذکر است؛ این جلسه با حضور کارشناس مسوولان و کارشناسان ارزیابی عملکرد ۴۰ منطقه و نواحی در سالن اندیشه اردوگاه کشوری شهید بهشتی برگزار شد.

منبع: ایسنا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: