۳ شهر ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۵۶

بررسی پیش‌بینی‌های مختلف قیمت نفت در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۲۰

روند رشد قیمت ها در سال های آتی با سرعت کندتری پیش رود، پیش بینی های متعدد در خصوص قسمت نفت، مبتنی بر روند کند و نسبی است که این رویه به تخمین صندوق بین المللی پول با قیمت فرضی بازارهای آتی در سال ۲۰۱۵ معادل ۸۷/۵۸ دلار به ازای هر بشکه و این میزان در سال ۲۰۱۶ معادل ۲۲/۶۴ دلار به ازای هر بشکه خواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین، بررسی نظرات و دیدگاه های متعدد اقتصادی در مورد وضعیت بازار نفت در سال ۲۰۱۵ و سال های آتی نشان می دهد که شاخص های اقتصادی با آهنگ آرام و رو به جلو در حرکت است و گروهی از متخصصین بازار، تقاضای نفت که یکی از مؤلفه های اثرگذاری است را نیز همچنان رو به افزایش البته با روند نه چندان پرشتاب تصویر می کنند. دورنمای رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۳ تاکنون نشان می دهد که دشد اقتصادی روند ثابتی را طی کرده و این میزان در سال ۲۰۱۵ با ۱/۰ درصد کاهش نسبت به دو سال گذشته به ۳/۳ درصد و در سال ۲۰۱۶ با روندی افزایشی به ۷/۳ درصد خواهد رسید.
کاهش قیمت های نفت که بعد از ژوئن ۲۰۱۴ اتفاق افتاد، برای کشورهای نوظهور در بازارهای جهانی که وارد کننده نفت هستند از فشارهای قیمتی و از آسیب های برونی که باری بر سیاست های پولی تحمیل می کند، کاست. در میان کشورهای صادرکننده نفت با پایین آمدن درآمدهای نفتی در مقابل برای کاهش زیانها لازم است، هزینه های عمومی مجددا تنظیم و اصلاح شود.
انتظار می رود در کنار عوامل کاهنده و اثرگذار کاهش قیمت نفت نظیر:
۱٫ سرمایه گذاری بر انرژی های تجدیدپذیر
۲٫ افزایش رکود عرضه نفت غیراوپک
۳٫ کاهش غیر منتظره روند رشد تقاضا
۴٫ گسترش فناوری های استخراج نفت شیل
۵٫ تولید بیوسوخت ها در جهان
روند رشد قیمت ها در سال های آتی با سرعت کندتری پیش رود، پیش بینی های متعدد در خصوص قسمت نفت، مبتنی بر روند کند و نسبی است که این رویه به تخمین صندوق بین المللی پول با قیمت فرضی بازارهای آتی در سال ۲۰۱۵ معادل ۸۷/۵۸ دلار به ازای هر بشکه و این میزان در سال ۲۰۱۶ معادل ۲۲/۶۴ دلار به ازای هر بشکه خواهد بود.

گزارش ۱۴۳۹۵ مرکز پژوهشهای مجلس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: