پرونده ویژه «کارنامه بهاره» منتشر شد

پرونده حاضر با عنوان «کارنامه بهاره» به رصد حوزه‌های «علم و فناوری»، «صنعت، معدن و تجارت»، «کشاورزی»، «آموزش و پرورش»، «بهداشت و درمان» و «نفت و گاز» در فصل بهار پرداخته است.

به گزارش عیارآنلاین، «سیاست های ابلاغی که از سوی مقام معظم رهبری در زمینه‌های مختلف منتشر شده است به مثابه نقشه‌های راهی برای مسئولین به شمار می‌روند که وظایف در آن به خوبی مشخص شده است. اما خطری که این سیاست‌ها را تهدید می‌کند، شنیده نشدن و یا به فراموشی سپردن آن‌هاست؛ موضوعی که بارها از سوی مسئولین مختلف رخ داده است. لذا پایگاه خبری- تحلیلی عیارآنلاین در قالب سلسله گزارش‌هایی با عنوان «رصد عیار»، با تکیه بر ظرفیت دانشی نخبگانی خود و با رصد و پایش اظهارات، تصمیمات و عملکرد مسئولین، فعالیت آن‌ها را به منظور ارزیابی در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.

پرونده حاضر با عنوان «کارنامه بهاره» به رصد حوزه‌های «علم و فناوری»، «صنعت، معــدن و تجارت»، «کشــاورزی»، «آموزش و پرورش»، «بهداشت و درمان» و «نفت و گاز» در فصل بهار پرداخته است.

rasad

دانلود پرونده «کارنامه بهاره»

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: