ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی اعلام کرد؛

رتبه ۱۴ ایران در حوزه زیست فناوری در دنیا

در ایران زیست فناوری در اولویت‌ الف نقشه جامع علمی کشور است و ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وظیفه کلان سیاست گذاری و هماهنگی فعالیت های این حوزه را بر عهده دارد.

به گزارش عیارآنلاین، در ایران زیست فناوری در اولویت‌ الف نقشه جامع علمی کشور است و ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وظیفه کلان سیاست گذاری و هماهنگی فعالیت های این حوزه را بر عهده دارد. یکی از معیار های مورد اندازه گیری در پیشرفت حوزه زیست فناوری رصد و پایش برون داده های علمی در این بخش است که در این گزارش به انتشارات علمی پرداخته شده است، یکی از مهمترین شاخص ها در زمینه فناوری تعداد ثبت اختراعات داخلی و بین المللی است و در زمینه تجاری سازی نیز میزان ورود به بازار های جهانی و حجم صادرات و نیز کاهش واردات خدمات و محصولات به کشور از مهمترین شاخص ها محسوب می شود.
در حال حاضر هزاران دانشجو در کشور در حوزه های مرتبط با زیست فناوری مشغول به تحصیل هستند که نیروی انسانی مورد نیاز برای زیست فناوری را برای آینده تامین خواهند کرد، یکی از اهداف تعیین شده در نقشه جامع علمی کشور کسب ۳ درصد از بازار زیست فناوری جهانی است و بدین ترتیب کشور باید زیر ساخت های آموزشی، پژوهشی و فناوری لازم برای نیل این هدف را فراهم سازد.
در سال های اخیر پژوهشگران ایرانی در زمینه رتبه انتشار مقالات در منطقه و جهان، عملکرد رو به رشدی داشته اند، این عملکرد با استفاده از آمار استخراج شده از پایگاه اطلاعاتی و استنادی Scimago JCR در ادامه گزارش آمده است، بر اساس تعداد بروندادهای علمی زیست فناوری در این پایگاه، ایران از رتبه ۳۶ جهانی در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۴ جهانی در سال ۲۰۱۴ صعود کرده است.
جدول شماره ۱، رتبه ۳۰ کشور اول جهان بر اساس تعداد بروندادهای علمی در حوزه زیست فناوری در سال ۲۰۱۴ را نشان می دهد که این آمار بر گرفته از پایگاه اطلاعاتی Scimago JCR در دسته بندی موضوعی Biotechnology است.

جدول شماره ۱

در جدول شماره۱، تعداد بروندادهای علمی حوزه زیست فناوری سه کشور اول منطقه در سال ۲۰۱۴ ، در فاصله سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ با هم مقایسه شده است، این نمودار نشان می دهد که تا سال ۲۰۰۹ کشور ترکیه از این نظر در رتبه اول منطقه بوده و در سال ۲۰۱۰ با پیشرفت های چشمگیری که در زمینه زیست فناوری در کشور صورت گرفته و اهمیت ویژه ای که برای این حوزه قایل شده، ایران پیشتازی در این حوزه را در دست گرفته و تاکنون رتبه اول را حفظ کرده است.

در نمودار شماره ۱، مقایسه تعداد بروندادهای علمی حوزه زیست فناوری سه کشور ایران، ترکیه و عربستان در سال‌های ۲۰۱۴- ۱۹۹۶ بر اساس پایگاه اطلاعاتی Scimago JCR در دسته بندی موضوعی Biotechnology ارائه شده است.

نمودار شماره ۱

تعداد انتشارات علمی این سه کشور در این سال ها نیز در جدول ۲ آمده است. چنانجه ملاحظه می شود عربستان از سال ۲۰۱۰ رشد زیادی در حوزه زیست فناوری داشته بطوری که از ۸۹ مقاله به ۳۶۵ مقاله رسیده است. جمهوری اسلامی ایران با ۶۶۱ مقاله پیشتاز منطقه است.
در جدول شماره ۲، تعداد بروندادهای علمی حوزه زیست فناوری در سه کشور ایران، ترکیه و عربستان در سال‌های ۲۰۱۴-۱۹۹۶ ارائه شده است.

جدول شماره ۲

در جدول شماره ۳، مقایسه این سه کشور در سال ۲۰۱۴ بر اساس شاخص های Documents، Citation و H-index آورده شده است، این بررسی نشان می دهد که براساس تعداد برون داد ها و نیز Citation ایران در مقام اول ولی در شاخص H-index کشورمان در رتبه دوم قرار دارد در این جدول مقایسه رتبه سه کشور ایران، ترکیه و عربستان در سال ۲۰۱۴ در خاورمیانه بر اساس تعداد بروندادهای علمی، Citation و H index ارائه شده است.

جدول شماره ۳

 مقایسه رتبه از نظر تعداد مقالات بین این سه کشور پیشتاز در منطقه در پنج سال گذشته در جهان در جدول شماره ۴ نشان داده شده ‌است، مقایسه رتبه سه کشور ایران، ترکیه و عربستان در پنج سال گذشته در جهان بر اساس تعداد بروندادهای علمی در این جدول آمده است.

جدول شماره ۴

در جدول شماره ۵ رتبه این سه کشور در منطقه در حوزه زیست فناوری در پنج سال گذشته آمده است در این جدول رتبه سه کشور ایران، ترکیه و عربستان در پنج سال گذشته در خاورمیانه بر اساس تعداد بروندادهای علمی مقایسه شده است.

جدول شماره ۵

منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: