۱۴ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۴
توکلی با اشاره به ضرورت تغییر رویکردها نسبت به مصرف منابع آبی تاکید کرد:

بودجه اجرای سیستم‌های نوین آبیاری کامل تخصیص یابد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی با اشاره به راندمان پایین مصرف آب و روند ادامه دار خشکسالی‌ها گفت: با توجه به بحران جدی آب باید رویکرد مسئولان و مردم نسبت به بهره‌برداری از منابع آب تغییرکند.

به گزارش عیارآنلاین، محمدتقی توکلی گفت:با توجه به اینکه با بحران جدی آب روبه رو هستیم و طبیعتا خشکسالی ها هم ادامه دارد،باید رویکرد مسئولان و مردم نسبت به بهره برداری از منابع آب تغییرکند.

نماینده مردم الیگودرز درمجلس شورای اسلامی افزود: این درحالی است که متاسفانه در رابطه با بهره وری از آب هم راندمان آبیاری و هم بهره وری در تولید بخش‌های مصرف کننده آب به ویژه بخش کشاورزی بسیار پایین است.

عضوهیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس هشدارداد: اگر این روند ادامه داشته باشد با کمبود و کاهش شدید آب روبه رو شده و به همین علت بسیاری از اهداف و برنامه‌های تعریف شده درتمامی بخش های شرب،صنعت و کشاورزی محقق نخواهند شد.

توکلی تاکید کرد: بنابراین بهتر است براساس ظرفیت‌هایی موجود در بخش آب سرمایه گذاری‌های بیشتر و جدی تری صورت گیرد و یکی از راه هایی که در این وضعیت به ما کمک می کند،افزایش راندمان مصرف آب با توسعه و ترویج شیوه‌های آبیاری نوین و اجرای الگوی کشت متناسب با منابع آبی در هرمنطقه است.

کشاورزی در مناطق براساس اقلیم هر منطقه انجام گیرد

این نماینده مردم درمجلس نهم گفت: کشاورزی درمناطق باید براساس اقلیم هرمنطقه انجام گیرد و در مناطقی که منابع آبی کمتری دارند محصولاتی که آب کمتری استفاده می کنند و با شرایط کم آبی سازگارترند،کشت شود.

توکلی با تاکید بر ضرورت کاهش مصرف آب درهمه بخش‌ها و افزایش راندمان و بهره وری آب،افزود: دراین راستا دولت باید سرمایه گذاری بیشتری دراین زمینه داشته باشد و زمینه لازم برای تحقق بودجه‌های پیش بینی شده برای توسعه شیوه های آبیاری نوین در بودجه‌های سالیانه و سایر قوانین را فراهم کند.

وی تصریح کرد: سال گذشته یک میلییارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای اجرای سیستم های نوین آبیاری در بخش کشاورزی پیش بینی شده بود که لازم است این موضوع به صورت کامل محقق شود اما متاسفانه در تخصیص منابع مالی و بودجه مشکلاتی وجود دارد.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس گفت:لازم است نگاه دولت نسبت به تامین اعتبار برای توسعه شیوه‌های نوین آبیاری  با سایر طرح ها متفاوت و ویژه تر باشد تا بتوانیم با افزایش راندمان آب وکاهش مصرف با خشکسالی مبارزه کنیم.

بودجه‌های پیش بینی شده برای توسعه سیستم‌های نوین آبیاری کامل محقق نمی شود

وی ادامه داد: اما متاسفانه درحال حاضر بودجه های پیش بینی شده به صورت کامل محقق نمی شود و لازم است دولت علاوه بر اینکه اعتبارات بیشتری به این موضوع اختصاص می دهد نسبت به تحقق این بودجه ها اهتمام و نگاه ویژه تری هم داشته باشد.

توکلی گفت: بحران آب و خشکسالی به حدی جدی است که درحال حاضر حتی مناطقی هم که بارندگی بالایی دارند،دچار چالش‌های جدی در تامین آب شده و خیلی ازرودخانه ها به علت برداشت های بی رویه و مشکلات کشاورزی روبه خشک شدن هستند.

نماینده مردم الیگودرز درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رودخانه کشکان در خرم آباد نمونه ای از این رودخانه ها است که آورد سالانه آن بیش از یک و نیم میلیارد مترمکعب است؛اما با خبر شدیم که در بالادست آن آب وجود ندارد و این وضعیت معضلی است ک باید با برنامه ریزی مناسب کنترل شده و دولت درخصوص سرمایه گذاری‌های مربوط به آب همت والاتری داشته باشد.

منبع: خانه‌ملت

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: