دکتر مخبر دزفولی:

اجلاس ملی گفتمان سازی نقشه جامع علمی با حضور روسای همه دانشگاه ها برگزار شود

جلسه ۶۵ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، روز سه شنبه ۶/۵/۱۳۹۴ به ریاست دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درمحل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر مخبر دزفولی در این جلسه طی سخنانی گفت:  تجربیات موفقی مانند موضوع جمعیت و گفتمان سازی در این زمینه، می تواند در مورد نقشه جامع علمی  کشور هم انجام  شود.

وی افزود: متاسفانه گفتمان سازی پیرامون نقشه جامع علمی کشور کمرنگ بوده که این موضوع مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نیز قرار گرفته است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اجلاس ملی گفتمان سازی نقشه جامع علمی کشور باید با حضور روسای همه دانشگاه های کشور برگزار شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: در این اجلاس باید روسای همه دانشگاه های کشور وظیفه و برنامه  خود برای اجرای نقشه جامع علمی را دریافت کنند.

وی افزود: باید میزان فعالیت های دستگاه‌ ها در اجرای نقشه علمی کشور در تخصیص بودجه برای دستگاه مربوطه موثر باشد.

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه علمی کشور ادامه داد: در امتیاز دادن به مقالات علمی برای نمایه  شدن در نشریات علمی هم باید توجه این مقالات به نقشه جامع علمی مد نظر قرار گیرد.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: