مدیر پژوهشی مرکز استعدادهای درخشان:

۲۳۰هزار داوطلب مدارس سمپاد /نمره آزمون و ظرفیت اعلام شده ملاک پذیرش است

مدیر پژوهشی مرکز پرورش استعدادهای درخشان در مورد معیارهای پذیرش در این مدارس گفت: چیزی جز نمره آزمون و ظرفیت اعلام شده در پذیرش مدارس ما موثر نیست و مواردی مانند سوابق تحصیلی، معدل، سهمیه شاهد و جانباز یا خانواده های فرهنگی تاثیرگذار نیست.

به گزارش عیارآنلاین، رضا گلشن در مورد نتایج آزمون استعدادهای درخشان ورودیه سال تحصیلی ۹۵ـ۱۳۹۴ اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۶۷۰ مدرسۀ استعدادهای درخشان در سراسر کشور داریم که دانش‌آموزان در دو دورۀ متوسطۀ اول و دوم در آن پذیرش و مشغول تحصیل می‌شوند. امسال به علت این‌که پایۀ اول متوسطۀ دوم برای ورودی مهر ۱۳۹۴ دایر نخواهد بود، فقط آزمون ورود به پایۀ هفتم را داشتیم که از این بین حدود ۲۳۰ هزار داوطلب، تعداد حدود ۱۸ هزار نفر برای ورود به مدارس استعدادهای درخشان پذیرش شدند.

وجود دو فرایند ملی و استانی در جذب

وی در مورد فرایند برگزاری آزمون در سطح کشور گفت: فرایند آزمون استعدادهای درخشان به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این فرایند ملی است و بخشی از آن استانی؛ فرایندهای اجرای آزمون مثل ثبت نام، حوزه‌بندی، اجرای آزمون، تصحیح برگه‌ها، اعلام نتایج و پاسخ به درخواست‌های تجدیدنظر فرایندهایی است که هر ادارۀ کل آموزش پرورش در هر استان خود عهده‌دار آن است. اما موضوعاتی چون صدور مجوزهای تاسیس یا انحلال مدارس، تعیین ظرفیت مدارس، محتوای آزمون‌ها، پرسش‌های آزمون همگی سراسری و برعهدۀ ستاد مرکزی است.

قوانین ملی ولی جذب منطقه ای است

مدیر پژوهش مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: نکتۀ قابل توجه اینجاست که علیرغم اینکه سوالات و قوانین آزمون سراسری هستند،پذیرش‌ها منطقه‌ای است؛ یعنی گرچه دانش‌آموز بندرعباسی و دانش‌آموزی از شمال تهران هر دو به سوالاتی یکسان پاسخ می‌دهند، ولی نمرۀ این دو دانش‌آموز قرار نیست با یکدیگر مقایسه شود. بچه‌های بندرعباسی با دانش‌آموزان بندرعباس رقابت می‌کنند و دانش‌آموز تهرانی هم با دانش‌آموزان همان شهر رقابت می‌کند. به عبارتی بالاترین نمرات هر منطقه بر اساس ظرفیت آن منطقه پذیرش می‌شوند.

هیچ محدودیتی برای انتخاب وجود ندارد

وی در پاسخ به این سوال که آیا دانش‌آموزان برای انتخاب منطقۀ مورد نظرشان آزادند یا محدودیتی وجود دارد؟گفت: هر دانش‌آموز می‌تواند سه منطقه را به ترتیب اولویت خود انتخاب کند و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد؛ مثلا دانش‌آموز تهرانی هم می‌تواند در آزمون بندرعباس یا در آزمون مناطق مختلف تهران شرکت کند. این بستگی به شرایط و اولویت‌های داوطلب دارد. به همین علت ممکن است مدارسی ظرفیتشان با نمرات بسیار بالایی پر شود و مدارسی هم با نمرات پایین‌تری پذیرش کنند.

نمره تنها ملاک پذیرش سمپاد

گلشن درخصوص معیارهای پذیرش در مدارس استعدادهای درخشان گفت: چیزی جز نمرۀ آزمون در پذیرش مدارس ما موثر نیست؛ نه سوابق تحصیلی، نه معدل، نه سهمیۀ خانواده‌های فرهنگی و غیر آن. تنها نمرۀ آزمون و ظرفیت اعلام شده ملاک پذیرش است.

نحوه اعلام نتایج

نحوۀ اعلام نتایج این آزمون‌ها موضوع مورد بحث گلشن در ادامۀ این گفت و گو بود. وی گفت: بعد از مشخص شدن نتایج اولیۀ آزمون در استان‌ها، این نتایج به تهران ارسال می‌شود و در اینجا کارشناسان ما صحت نتایج را طبق شیوه‌نامه‌های مربوطه بررسی می‌کنند و بعد از این کنترل ما به استان مورد نظر مجوز اعلام نتیجه می‌دهیم.

وی افزود: از این مرحله به بعد بر عهدۀ خود استان مورد نظر است و استان می‌تواند تاریخ ثبت نام‌ها را معین کند و برای این امور نیاز نیست با ما هماهنگ کنند. در حال حاضر در بسیاری از اداره‌کل‌های کشور ثبت نام شروع شده است.

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: