کاهش ۶٫۳ درصدی حجم آب مخازن سدها/ ۵۰ درصد ظرفیت سدها خالی است

حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان هفته سوم تیرماه، ۲۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۶٫۳ درصد کاهش یافته است.

به گزارش عیارآنلاین، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان هفته سوم تیرماه، ۲۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۶٫۳ درصد کاهش نشان می دهد.
حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
براساس این گزارش، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۳) تا پایان هفته گذشته، با ۱۳ درصد کاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به ۲۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۲۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است، در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان ۲۲ میلیارد و ۹۱۰ میلیون مترمکعب بود.
بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۴٫۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
هم‌اکنون مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۸٫۸ میلیارد مترمکعب گزارش شده که ۵۰ درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر بوده است.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: