گزارش عملکرد کمیسون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 93

باید همچنان در جهت اجرایی شدن سند تحول بنیادین فعالیت شود

باید در جهت اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همچنان فعالیت شود چرا که سیاست‌گذاری در این حوزه به فعالیت بیشتری نیاز دارد. از سوی دیگر از سال ۹۵ باید طبق قانون، بازنگری سند تحول آغاز شود که تاکنون ۲ طرح در این زمینه از سال ۹۳ آغاز شده است.

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی عیارآنلاین، دکتر جمیله علم الهدی، رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، چندی قبل در مصاحبه با نشریه نامه‌شورا، به تشریح عملکرد یک‌ساله کمیسیون متبوعش پرداخت. اجرایی شدن سند تحول بنیادین، تهیه سیاست‌های برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش و پرورش، ورود در حوزه تربیت غیررسمی و فلسفه آموزش عالی از اقدامات این کمیسیون در سال ۹۳ بودند. در زیر، متن این مصاحبه آمده است:

اهم اقدامات سال ۹۳ کمیسیون تعلیم و تربیت چه مواردی بودند؟

یکی از اقدامات ما در سال ۹۳، ادامه اجرایی کردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود که در این خصوص علم الهدیکمیته پایش اجرایی شدن سند تحول تشکیل و چارچوب کلی نظارت بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین شد. همچنین تهیه گزارش فرآیند تدوین، تصویب و اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای مجلس خبرگان از دیگر اقدامات در این زمینه است.

یکی از فعالیت‌های سال ۹۳، اقداماتی پیرامون برنامه ششم توسعه است که می‌توان به تهیه، تدوین و تصویب سیاست‌های اصلی برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش و پرورش و اجرای سند تحول بنیادین و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و ارائه پیشنهادات برای اصلاح پیش‌نویس سیاست‌های برنامه ششم توسعه در حوزه فرهنگ و فناوری اشاره کرد.

یک فعالیت مهم دیگر در سال ۹۳، بحث تعلیم و تربیت غیر رسمی است که تقریباً از سال ۹۲ آغاز و در سال ۹۳ به اوج رسید و وقت اصلی کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این موضوع اختصاص پیدا کرد.

لطفاً درباره نکته اخیر توضیح بیشتری ارائه می‌دهید؟

تاکنون در کشور تنها به بحث تربیت رسمی در ۲ سطح آموزش و پرورش توجه شده و کمتر کسی به حوزه تربیت غیررسمی توجه کرده است؛ ولی بحث‌هایی که در کمیسیون شکل گرفت معلوم شد اهمیت تربیت حوزه غیررسمی بیش از حوزه رسمی است و خلأ سیاست‌گذاری فرهنگی در این بخش بسیار زیاد است.

برای این بحث ۳ طرح در کمیسیون تعلیم و تربیت شورا در چندین جلسه حتی با حضور دکتر مخبر دزفولی بررسی شد و به نوعی یک کار جهادی در سال ۹۳ باحضور بیش از ۶۰ نفر از اساتید دانشگاه‌ها و مدیران اجرایی کشور در این بخش در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام گرفت.

دقیقاً حوزه تربیت غیررسمی شامل چه مواردی است؟

این حوزه بسیار وسیع است و کمیسیون تعلیم و تربیت حدود ۲۶ مصداق را شناسایی کرده است اما به‌طور کلی خانواده، رسانه، بازار کالاهای فرهنگی و فیزیکی از مهمترین بخش‌های آن هستند. همچنین تربیت مذهبی از اهمیت بالایی برخوردار است که به طور غیررسمی در مساجد، تکایا، حسینیه و هیأت‌های مذهبی صورت می‌گیرد. همچنین یک بخش مهم دیگر که از آن به عنوان حوزه تربیت غیررسمی یاد می‌شود، آموزشگاه‌های آزاد شامل موسیقی، زبان، نقاشی، خیاطی و غیره می‌شوند که در کنار آموزش مهارت خاص در حال انجام فعالیت تربیتی هستند.

در این زمینه کمیسیون تعلیم و تربیت در مورد هر یک از آموزشگاه‌ها به طور جداگانه در حال فعالیت است. به عنوان مثال درباره مهدکودک‌ها به‌طور خاص فعالیت مفصلی صورت گرفته و گونه‌شناسی آنها انجام شده‌است.

معتقدیم اگر اهمیت تربیت غیررسمی مانند تربیت رسمی برای سیاست‌گذاری معلوم شود، فعالیت‌های خیلی زیادی باید صورت گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد که در سال ۹۴ و سال‌های آتی باید طرح‌های متنوعی به روی تربیت غیررسمی انجام شود تا دستگاه‌های مختلف نسبت به آن حساس شوند.

آیا فعالیت‌های دیگری هم صورت گرفته است؟

بله! تبیین مبانی و ماهیت اخلاق، تحلیل انتقادی مبانی علوم شناختی و تحلیل انتقادی مفروضات انسان شناختی و تدوین اصول و سیاست‌های راهبردی آموزش موضوعات جنسیتی و تربیت جنسی از جمله اقدامات دیگر سال ۹۳ بود که توسط کمیسیون تعلیم و تربیت صورت گرفته است.

یکی دیگر از اقدامات کمیسیون در سال ۹۳ فعالیت در حوزه فلسفه آموزش عالی بود؛ چرا که تاکنون در کشور فعالیت چندانی در این حوزه صورت نگرفته است در حالی که بسیاری از سیاست‌گذاری‌های آموزش عالی برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ از این رو تصمیم بر این شد که مبنایی‌ترین کار برای اینکه سندی در این حوزه داشته باشیم، فعالیت به روی فلسفه آموزش عالی است. البته یک نکاه عمومی وجود دارد که تصور می‌شود که فلسفه آموزش عالی همان فلسفه تعلیم و تربیت است در حالی که این طور نیست، بنابراین در سال ۹۳ ترجمه دو کتاب در حوزه فلسفه آموزش عالی برای شروع فعالیت آغاز شد.

برنامه کمیسیون تعلیم و تربیت برای سال جاری چیست؟

باید در جهت اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همچنان فعالیت شود چرا که سیاست‌گذاری در این حوزه به فعالیت بیشتری نیاز دارد. از سوی دیگر از سال ۹۵ باید طبق قانون، بازنگری سند تحول آغاز شود که تاکنون ۲ طرح در این زمینه از سال ۹۳ آغاز شده است که شامل بررسی سند تحول از دیدگاه صاحبنظران، مدیران و معلمان است.

همچنین در خصوص تربیت غیررسمی بسیار خوشبینیم که با مذاکرات صورت گرفته با برخی نهادها بتوان حداقل سیاست‌گذاری برخی بخش‌ها را در سال ۹۴ انجام دهیم. به عنوان مثال توانمندسازی خانواده به عنوان مهمترین بخش کار سیاست‌گذاری فرهنگی در حوزه تربیت غیررسمی را آغاز کنیم؛ چراکه چنانچه خانواده فیلترینگ خوبی روی پیام‌های فرهنگی داشته باشد، سایرین به راحتی نمی‌توانند بر فرزندان تأثیر بگذارند.

منبع: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشریه نامه‌شورا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: