مدیرکل تعاونی های تولیدی وزارت تعاون

حمایت از تعاونی‌ها تاکنون روی کاغذ بوده

مدیرکل تعاونی های تولیدی وزارت تعاون با اشاره به اینکه تعاون یکی از محورهای اصلی توسعه به حساب می آید گفت: توسعه بخش تعاون از سه محور تعاونی زنان، مشاغل خرد و کوچک و دانش بنیان در دستور کار است.

به گزارش عیارآنلاین، با اشاره به اینکه تخصیص وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به شبکه تعاونی ها یکی ار اقدامات مهم معاونت تعاون است گفت:در حالی که این مبلغ تخصیص یابد امکان ارائه تسهیلات تا سه برابر وجود دارد.

وی با بیان اینکه توسعه روستایی از طریق شبکه تعاون‌ در سه محور تعاونی های دانش بنیان، تعاونی‌های زنان و مشاغل خرد و کوچک در حال بررسی است اظهار کرد: شرایط برای تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان منابع به بخش تعاون مهیا شده است.

محمدی به شناسایی تعاونی های تولیدی موفق و برتر کشور اشاره کرد و گفت:اکنون ۱۰۳ هزار شرکت تعاونی فعال با حدود ۱۰ میلیون عضو در کشور وجود دارد که در زمینه های تولیدی، خدماتی و توزیعی فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه تعاون یکی از محورهای اصلی توسعه به حساب می آید گفت: تعاونی ها به آن سهمی از رشد که مورد نظر بوده نرسیده اند و با توجه به اینکه تعاونی ها در سه حوزه توزیع، تولید و خدمات فعالیت می کنند، در بخش تولید توانستند سهم های مختلفی به خودشان اختصاص دهند.

محمدی افزود: هر چند که روی کاغذ حمایت های خوبی از تعاون شده اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده و امید است در نگاه جدیدی که دولت تدبیر و امید دارد اتفاقات خوبی بیفتد که یکی از این اتفاقات ترسیم شناسنامه تعاون بر اساس رصد بوده است.

مدیر کل تعاونی های تولیدی وزارت تعاون افزود: از ۱۰۳ هزار واحد شرکت های تعاونی حدود ۵۲ درصد آن در حال فعالیت هستند که عمدتا در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، فرش دست باف، صنایع دستی، نیازهای تولید کنندگان را پوشش می دهند.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: