رمزگشایی از معمای تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای+ دانلود

فهوم تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای از توافق ژنو وارد شد. در این توافق و در بخش مربوط به توافق نهایی گفته شد که در گام نهایی تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای برداشته خواهد شد. این مفهوم از همان ابتدا با ابهاماتی همراه بوده است که تاکنون از سوی هیچ یک از طرفین مذاکرات برطرف نشده است. مهم‌ترین ابهام این است که کدام تحریم‌ها مرتبط با موضوع هسته‌ای است؟

به گزارش عیارآنلاین، مفهوم تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای از توافق ژنو وارد شد. در این توافق و در بخش مربوط به توافق نهایی گفته شد که در گام نهایی تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای برداشته خواهد شد. این مفهوم از همان ابتدا با ابهاماتی همراه بوده است که تاکنون از سوی هیچ یک از طرفین مذاکرات برطرف نشده است. مهم‌ترین ابهام این است که کدام تحریم‌ها مرتبط با موضوع هسته‌ای است؟

در این جزوه تلاش شد تا این تحریم‌ها را بررسی کرده تا بتوانیم تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای را مشخص کنیم.

۷۶۵۴۳۲۱

دانلود جزوه

همچنین مطالب این جزوه را در اینجا ببینید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: