مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران عنوان كرد:

دریافت حق بیمه‌ براساس دهک درآمدی

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه در حال حاضر سیاست روشنی به منظور پولی شدن پوشش بیمه همگانی سلامت نداریم، گفت: سیاست رایگان بودن ثبت‌نام و پوشش بیمه همگانی به رویکردهای حمایتی دولت از گروه‌های آسیب‌پذیر برمی‌گردد اما من طرفدار ادامه رایگان بودن پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی آن هم بدون چارچوب نیستم.

به گزارش عیارآنلاین، محمدجواد کبیر در اولین نشست خبری خود که دیروز در محل این سازمان برگزار شد، درخصوص سیاست‌های دولت برای ارائه پوشش بیمه همگانی آن هم به صورت رایگان گفت: بنابر سیاست‌های پیش‌رو باید پوشش کامل محرومان و استفاده حداکثری آنها از سوبسید دولت به منظور برخورداری از خدمات سلامت تضمین شود، این در حالی است که وقتی منابع دولت محدود باشد، باید افراد بادرآمدبالا، در پرداخت حق بیمه خود مداخله کنند؛ این در حالی است که فعلا سیاست روشنی به جز رایگان بودن پوشش بیمه همگانی نداریم اما به زودی برنامه مدونی برای هدفمندی این موضوع ارائه می‌شود.

به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، طبق سیاست هدفمندی یارانه‌ها، دریافت‌کنندگان یارانه به سمتی سوق داده می‌شوند که بیمه آنها رایگان شود. در عین حال این موضوع در کارگروه‌های دولت تا زمان مشخص شدن سیاست‌های روشن دنبال و با روشن شدن آن، سیاست جدید درخصوص چگونگی دریافت حق بیمه همگانی، مشخص می‌شود.
کبیر با ارائه آماری از پوشش بیمه‌شدگان جدید نیز گفت: براساس نتایج حاصل شده حدود ۸۰ درصد مراجعان به سامانه بیمه سلامت همگانی سن زیر ۴۰ سال داشته، ۷۰ درصد سرپرست خانوار، همچنین ۲۴ درصد از خانوارها دچار مشکل از جمله زن سرپرست خانوار بدون والدین و… بوده و در عین حال ۶۶ درصد دارای ملک شخصی، ۸۲ درصد شغل مشخصی نداشتند و ۶۲ درصد خانوارها درآمد ماهانه کمتر از ۵۰۰ هزار تومان داشتند، لذا عملا افراد محروم تحت پوشش بیمه همگانی قرار گرفته‌اند بنابراین لازم است استراتژی‌های خود را بهینه کرده و براساس دهک درآمدی حق بیمه دریافت شود. او درباره پوشش بیمه‌ای کودکان کار خیابانی نیز گفت: این دسته از کودکان می‌توانند با معرفی‌نامه نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و سایر ارگان‌های حمایتی زیرپوشش بیمه قرار گیرند چراکه تمهیدات لازم برای این قشر نیز در نظر گرفته شده است.

منبع: سلامت‌نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: