سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی:

کارت سوخت تنها ابزار رصد میزان مصرف است/ استفاده مردم از کارت‌ از نرم عادی خارج نشده است

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با توجه به قیمت ۱۶۰۰ تومانی بنزین فوب خلیج‌فارس و قیمت چند برابری بنزین در کشورهای همسایه تا زمانی که نرخ سوخت به قیمت واقعی نزدیک نشود امکان قاچاق بنزین وجود دارد.

به گزارش عیارآنلاین، داوود عربعلی، در پاسخ به پرسشی در زمینه کاهش  تدریجی استفاده مردم از کارت سوخت و تبعات آن، گفت: روی هر سکو در جایگاه‌های سوخت تنها یا یک کارت جایگاه‌دار وجود دارد و خیلی از افراد از کارت سوخت خودشان استفاده می‌کنند.

وی افزود: اگر در آینده احیاناً در جایگاهی تخلف یا کم‌فروشی شد، این تخلف تنها از طریق کارت‌های سوخت مالکان خودرو قابل پیگیری خواهد بود و در غیر اینصورت مستندی برای پیگیری تخلف‌های احتمالی وجود نخواهد داشت.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: سیاست کلی دولت بنزین تک‌نرخی است و آرامش اجتماعی هم از اهم واجبات است.

وی با بیان اینکه هم برای جایگاه‌دار، هم برای ما و هم برای مردم بنزین تک‌نرخی بهتر است، گفت: برای پیگیری کم‌فروشی احتمالی جایگاه‌ها کارت سوخت تنها سند پیگیری رسمی است و این سامانه کمک می‌کند اگر در هر جایگاهی به هر دلیل از جمله مشکلات مربوط به خرابی نازل‌های سوخت یا کم‌فروشی عمدی اتفاق بیفتد، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بتواند به سرعت به آن رسیدگی کند.

عربعلی با تأکید بر اینکه پیشنهادی درخصوص عرضه بنزین بالاتر از نرخ ۱۰۰۰ تومان در صورت استفاده مالکان خودرو از کارت‌ جایگاه‌دار به جای کارت سوخت خودشان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مطرح نشده است، گفت: اغلب مسئولان و جایگاه‌داران روی بنزین تک‌نرخی اتفاق نظر دارند؛ چراکه بنزین دو نرخی فساد را افزایش می‌دهد.

وی در پاسخ به پرسشی در زمینه احتمال افزایش قاچاق بنزین درصورت تک‌نرخی شدن سوخت و حذف تدریجی کارت سوخت خودروهای شخصی گفت: ما همچنان اختلاف قیمت قابل توجهی در قیمت بنزین با همسایه‌ها و فوب خلیج فارس داریم چنانکه قیمت فوب خلیج فارس تا هفته قبل ۱۶۰۰ تومان بوده است و قیمت بنزین در ترکیه چند برابر قیمت بنزین در کشور ماست و به همین دلیل تا زمانی که نرخ سوخت به قیمت واقعی نزدیک نشود امکان قاچاق بنزین وجود دارد و به صفر نمی‌رسد.

سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: کارت هوشمند ابزار کنترلی ماست و اگر کارتی بیش از متوسط و نُرم عادی مصرف کند قابل رصد از سوی سامانه هوشمند سوخت است.

وی تصریح کرد: تاکنون آمار ما نشان نداده است که استفاده از کارت‌های سوخت از نُرم عادی خارج شده باشد.

وی در پایان گفت: اجرای هر طرحی پس از ۱ یا ۲ ماه قابل ارزیابی خواهد بود و درباره این طرح هم بعد از ۱ یا ۲ ماه به شکل دقیق‌تری می‌توان اظهارنظر کرد.

منبع: فارس

 

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: