مدیر کل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش

ملزم بودن مدارس غیردولتی به رعایت استانداردها/ انجام نظارت مستمر بر شهریه مدارس غیردولتی

مدیر کل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، گفت: نظارت مستمر بر شهریه مدارس غیردولتی انجام می‌شود و سازمان مدارس غیردولتی توسط تیم‌های بازرسی و نظارت بر تمام مدارس غیردولتی سرکشی می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، مجتبی زینی‌وند در پاسخ به این پرسش که «آیا انجام تست و گزینش دانش‌آموز در مدارس ابتدایی انجام می‌شود؟»، اظهار داشت: در ابتدایی آزمون جذب دانش‌آموز نداریم و به شکل سلیقه‌ای کار انجام می‌شود.

وی افزود: به عنوان نمونه یک هزار دانش‌آموز به مدرسه‌ای مراجعه کرده‌ و آن مدرسه می‌خواهد ۱۰۰ نفر را جذب کند؛ این مدرسه مجبور است برای جذب این ۱۰۰ نفر اقتضائات مدرسه را در نظر بگیرد.

زینی‌وند ادامه داد: این مکانیزم انجام تست از دانش‌آموزان را قبول ندارم زیرا علمی نیست؛ آن چیزی که مد نظر است باید یک شرایط، استاندارها و دستورالعمل‌هایی وجود داشته باشد که مطابق آن عمل شود.

مدیر کل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «چه مکانیزمی برای انتخاب دانش‌آموز در مدارس غیردولتی وجود دارد؟»، گفت: در بحث آزمون‌ها نظارت داریم و بر سوالاتی که پرسیده می‌شود نیز نظارت می‌کنیم.

وی ادامه داد: نظارت مستمر بر شهریه مدارس غیردولتی انجام می‌شود و سازمان مدارس غیردولتی توسط تیم‌های بازرسی و نظارت بر تمامی مدارس غیردولتی سرکشی انجام می‌دهد و در صورت دریافت هرگونه شهریه نامتعارف برخورد جدی و قاطع انجام می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «آزمون‌هایی که توسط مدارس غیردولتی برگزار می‌شود بر اساس چه مکانیزمی بر سوالات کنترل و نظارت انجام می‌شود؟، خاطرنشان کرد: این موضوع نیاز به ساماندهی دارد.

زینی‌وند افزود: در سالهای گذشته ساماندهی شروع شده است و این موارد را دنبال کردیم و هر کدام از این موارد را که پیگیری می‌کنیم کلی کار دارد.

مدیر کل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه معتقدم شیوه گزینش دانش‌آموز و آزمون‌های مدارس غیردولتی نیاز به بازنگری و روز آوری دارد، تصریح کرد: متناسب با اقتضائات روز باید آزمون انجام شود و شرایط و دستورالعمل‌های آموزش و پرورش را رعایت کنند؛ معتقد هستیم که استانداردها باید رعایت شود و اگر استانداردها رعایت نشود مطمئناً برخورد می‌کنیم.

منبع: فارس

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: