توضیحات نمایندگان در رابطه با کان لم یکن شدن استیضاح فانی

عضو کمیسیون آموزش‌وتحقیقات مجلس گفت:‌روز گذشته مطابق با آئین نامه قبلی مجلس طرح استیضاح به هیئت رئیسه اعلام وصول شد در حالیکه مطابق با آئین نامه جدید ابتدا باید طرح استیضاح به کمیسیون آموزش ارجاع داده می‌شد.

به گزارش عیارآنلاین، قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش کان لم یکن شده است،  اظهار داشت:‌ روز گذشته براساس آئین نامه قبلی مجلس، استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام وصول شد در حالیکه طبق آئین نامه جدید مجلس که سال گذشته اصلاح شد، استیضاح کنندگان ابتدا باید طرح خود را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهند.

وی افزود: در این جلسه وزیر آموزش و پرورش و نمایندگان خواستار استیضاح حضور می‌یابند و اگر با یکدیگر توافق کردند که مسئله حل می‌شود اما اگر توافق حاصل نشد آنگاه طرح استیضاح به هیئت رئیسه اعلام وصول می‌شود اما دیروز اشتباهی در این زمینه انجام شدو مطابق با آئین نامه قبلی مجلس طرح استیضاح به هیئت رئیسه اعلام وصول شد.

** جلسه فانی و استیضاح کنندگان؛‌یکشنبه آینده

در همین زمینه عبدالوحید فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تسنیم گفت:‌ طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش کان لم یکن نشده است و این جمله باید اصلاح شود.

وی افزود:‌روز یک شنبه هفته آینده وزیر آموزش و پرورش و نمایندگان استیضاح کننده در کمیسیون آموزش و تحقیقات جسله‌ای را دارند چرا که براساس آئین نامه جدید مجلس طرح استیضاح باید در کمیسیون مربوطه مطرح شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد:‌هم‌اکنون دو تفسیر وجود دارد. تفسیر نخست تاکید دارد وقتی طرح استیضاح تقدیم هیئت رئیسه شد اعلام وصول شده و به کمسیون مربوطه ارجاع می‌شود و این مطابق با همان جریانی است که روز گذشته رخ داد. اما تفسیر دوم تاکید دارد طرح استیضاح زمانی که تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد بدون اعلام وصول باید به کمیسیون برود.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: