۲۱ خرد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۰
روسیه و ترکیه قرارداد گازی امضا کردند

شرکت دولتی گازپروم روسیه، با شرکت گازی دولتی بوتاس ترکیه و بخش خصوصی این کشور قرارداد صادرات گاز روسیه به ترکیه را امضا کرد.

شرکت دولتی گازپروم روسیه، با شرکت گازی دولتی بوتاس ترکیه و بخش خصوصی این کشور قرارداد صادرات گاز روسیه به ترکیه را امضا کرد.

به گزارش عیارآنلاین،  قرارداد صادرات گاز روسیه به ترکیه توسط دو شرکت دولتی این دو کشور به امضا رسید.

این قرارداد بین دو شرکت دولتی گازپروم روسیه و بوتاس ترکیه و همچنین تعدادی از شرکت های خصوصی ترکیه به امضا رسید.

معاون مدیرکل گازپروم تأکید کرد قرارداد ساخت خط لوله انتقال گاز روسیه به ترکیه نیز تا پایان سال جاری به امضا خواهد رسید.

دو شرکت همچنین قصد دارند قراردادی را در جهت ارائه تخفیف به ترکیه در خرید گاز به امضا برسانند.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: