۱۹ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۳
رئیس مرکز آمار ایران مطرح کرد

اعلام آمار نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی توسط مرکز آمار/ بانک مرکزی اجازه انتشار آمار ندارد

رئیس مرکز آمار ایران گفت: با تصویب امروز شورای عالی آمار، از این پس فقط این مرکز مسئول و مرجع انتشار آمار رسمی از جمله نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری است.

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما عادل آذر با اشاره به اینکه جلسه فصل بهار شورای عالی آمار به ریاست محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی امروز برگزار شد و سه مصوب مهم داشت، افزود : در جهت عملیاتی شدن ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم و برای یکپارچکی و رفع موازی کاری ؛ شورای عالی آمار تصویب کرد مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه و تولید و انتشار آمار در کشور است.
ممنوعیت دستگاهها از انتشار آمار
رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه از این پس  آمارهای رسمی و مهمی مانند نرخ  تورم ، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری فقط از طریق این مرکز اعلام خواهد شد، گفت : در مصوبه شورای عالی آمار دستگاههای اجرایی برای فعالیت های خود می توانند آمار تولیدکنند اما اجازه انتشار ندارند.
عادل آذر درباره برخی موازی کاری ها در انتشار آمارهای رسمی در کشور گفت : ‌شورای عالی آمار  تکلیف کرد جلسات مشترک میان کارشناسان مرکز آمار و دستگاههای اجرایی برگزار و روش های تولید آمار بررسی و نقد شود اما پردازش و اعلام نهایی که از آن تحت عنوان انتشار نام برده می شود فقط با  مرجعیت مرکز آمار ایران انجام خواهد شد.
دستگاههای اجرایی منعی برای تولید آمار خود ندارند
رئیس مرکز آمار ایران درباره برخی اختلاف های آماری میان نرخ های اعلام شده بانک مرکزی و این مرکز تاکید کرد :‌ بر اساس مصوب شورای عالی آمار دستگاههای اجرایی منعی برای تولید آمار خود ندارند اما برای پرهیز از فعالیت های جزیره ای و تشویش افکار ؛ فقط یک مرجع مسئولیت داشته باشد که قانون تکلیف را روشن کرده و این مصوبه نیز با هدف وحدت رویه آماری است.
عادل آذر خاطرنشان کرد : تنها مرجعی که برای رسانه ها مانند صدا و سیما برای انتشار آمارهای رسمی قابل انتشار است، طبق مصوب شورای عالی آمار ؛ مرکز آمار ایران است که از طریق رئیس یا سخنگو اعلام یا در سامانه مرکز منتشر خواهد شد.
رئیس مرکز آمار ایران همچنین گفت : در مصوبه دیگری مرکز آمار ایران موظف شد، به عنوان متولی تدوین شناسه یکتا برای کارگاهها و کسب و کار و فعالیت های اقتصادی برنامه ای را  تدوین و به شورای عالی آمار برای تصویب ارائه کند.
عادل آذر گفت : مثل افراد که شماره ملی دارند و این شماره ملی، یکتا است ، فعالیت اقتصادی هم باید شماره یکتا داشته باشد.

منبع: فارس

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: