در یک نظرسنجی تلویزیونی

۶۸درصد پاسخ‌دهندگان رفع موانع تولید را بر رفع تحریم اولویت دادند

بیش از ۶۸ درصد از شرکت کننده گان در نظرسنجی یک برنامه تلویزیونی خواستار این شدند که دولت رفع موانع تولید را نسبت به رفع تحریم ها در اولویت قرار دهد .

به گزارش عیارآنلاین، برنامه پایش شب گذشته درسوال نظرسنجی خود پرسید : برای حل مشکلات اقتصادی کشور کدام راه باید در اولویت کارهای دولت باشد ؟۱- رفع موانع تولید و کسب و کار ۲- رفع تحریم ها

در پایان این نظرسنجی بیش از ۶۸ درصد از شرکت کنندگان به گزینه رفع موانع تولید رای دادند و خواستار این شدند که دولت رفع موانع تولید را در اولویت کارهای خود قرار دهد . حدود ۳۱ درصد از شرکت کنندگان نیز به گزینه رفع تحریم ها رای دادند.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: