۷ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۲

تامین مالی از بازار سرمایه، تضمین سرمایه از شرکت راه‌آهن

با استفاده از روش‌های همکاری عمومی ـ خصوصی و با مدل تامین مالی از طریق بازار سرمایه و تضمین شرکت راه آهن به وسیله‌ی واگذاری بهره‌برداری می‌­توان اهداف چشم‌انداز را برای تکمیل زیر ساخت‌ها و مشارکت حداکثری بخش خصوصی در صنعت ریلی دنبال نمود.

به گزارش عیارآنلاین، مدیرعامل راه آهن از انجام مذاکرات با بورس به منظور ترویج تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه خبر داد و گفت: تاکنون مذاکراتی با متولیان این نهاد انجام شده تا پیرو آن بورس به استناد تضمین شرکت های ریلی از طریق شرکت راه آهن، مجوز انتشار اوراق برای تامین مالی را صادر کند.

محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل راه آهن با اعلام این خبر موضوع تامین سرمایه از طریق بورس را مد نظر قرار داد و گفت: هم اکنون اولین پروژه در این زمینه در مرحله به ثمر رسیدن است به این ترتیب که شرکت راه آهن مذاکراتی را با بخش خصوصی به منظور ۲ خطه کردن مسیر چادرملو به اردکان انجام داده و بر اساس آن بخش خصوصی برای تامین منابع مالی از طریق ابزارهای بازار سرمایه مانند تشکیل صندوق پروژه و … اقدام خواهد کرد.

حال که این اقدام مثبت شرکت راه آهن زمینه را برای ورود آسان، همراه با خطرپذیری کمتر برای بخش غیر دولتی فراهم نموده، ضروری است اقدامات تکمیلی جهت حضور موثر این شرکت ها نیز صورت گیرد.

در روش فعلی شرکت راه آهن به عنوان بهره بردار بازگشت سرمایه گذاری صورت گرفته در شبکه ریلی را تضمین می‌کند و این تضمین مجوز جذب منابع مالی از بازار سرمایه خواهد بود. به همین دلیل در صورت عدم بهره برداری مناسب از خطوط ریلی توسط راه آهن، بازگشت سرمایه اتفاق نمی افتد و جبران آن به عهده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. این درحالی است که اگر بهره برداری از شبکه ریلی به بخش غیر دولتی واگذار شود، این شرکت ها مستقیما تضمین کننده بازگشت سرمایه جذب شده هستند و مسوولیتی متوجه شرکت راه آهن نیست.

به عبارت دیگر تضمینی که شرکت راه آهن برای بخش خصوصی باید در نظر بگیرد، واگذاری بهره برداری در مدت زمان مشخص به شرکت هایی است که در زمینه ی تکمیل زیر ساخت های شرکت راه آهن پیش قدم خواهند بود. بدین ترتیب شرکت سازنده مسیر، با توجه به اینکه خود بهره بردار این مسیر خواهد بود سعی بر ساخت با کیفیت مسیر داشته به طوریکه هزینه های تعمیر و نگهداری را به حداقل رسانده تا در دوران بهره برداری بتواند با افزایش بهره وری از حداکثر سودبهره­مند شود. در این شیوه شرکت راه­آهن که در حال حاضر برای تکمیل پروژه های خود نیاز به بودجه های کلان دارد، زیر بار مالی مضاعفی نخواهد رفت.

در نهایت با استفاده از روش های همکاری عمومی ـ خصوصی و با مدل تامیین مالی از طریق بازار سرمایه و تضمین شرکت راه آهن به وسیله ی واگذاری بهره برداری می­توان اهداف چشم انداز را برای تکمیل زیر ساخت ها و مشارکت حداکثری بخش خصوصی در صنعت ریلی دنبال نمود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: