مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای:

۳ ساله شدن هنرستان ها از سال ۹۵/دفترفنی وحرفه ای متولی آموزش رسمی است

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش گفت: از سال ۹۵ هنرستان ها ۳ ساله می شوند و این موضوع با تغییر ساختار نظام آموزشی ۳_۳_۶ اتفاق خواهد افتاد.

به گزارش عیارآنلاین، سید محسن حسینی مقدم ضمن حضور در خبرگزاری پانا، گفت: تعداد هنرجویان پایه دوم و سوم ۳۰۰ هزار و تعداد هنرآموزان ۱۷ هزار نفر است.

خبرگزاری پانا+

وی با اشاره به اینکه ما متولی آموزش دانش آموزان هستیم، ادامه داد: هنرجویان در ۴۳ رشته فنی  حرفه ای، ۲۰ زمینه صنعت، ۱۹ زمینه خدمات و ۴ زمینه کشاورزی در ۲ هزار و ۷۰۰ هنرستان فنی و حرفه ای تحصیل می کنند.

حسینی مقدم تصریح کرد: از سال ۹۵ هنرستان ها ۳ ساله می شوند و این موضوع که با تغییر ساختار نظام آموزشی ۳_۳_۶ اتفاق خواهد افتاد، از جمله برنامه های الویت دار دفتر ما است.

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش همچنین افزود: دفتر فنی و حرفه ای متولی آموزش رسمی است که توانسته بیشتر هنرستان های استان های سراسر کشور را تجهیز کند.

به گفته وی، فرهنگ سازی جامعه در خصوص رشته های فنی و حرفه ای بسیار ضروری است و می تواند در کیفیت مدیریت آموزشی موثر باشد.

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: