اجازه مجلس برای خرید خدمات آموزشی توسط آموزش و پرورش

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام کند.

نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند که در مناطقی که نمی تواند ارائه خدمات آموزشی نماید استفاده از سرویس ایاب و ذهاب رایگان به نزدیک ترین محل آموزشی برای کلیه دانش آموزان فراهم نماید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۴، با بند الف تبصره ۱۳ موافقت کردند.

براساس این گزارش متن اصلاح شده بند الف تبصره ۱۳ لایحه بودجه به شرح ذیل است:

الف- در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران:

– به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام کند.

– در سال ۱۳۹۴ ساختمان‌های متعلق به دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می‌ماند.

– وزارت آموزش و پرورش مکلف است در مناطقی که نمی تواند ارائه خدمات آموزشی نماید استفاده از سرویس ایاب و ذهاب رایگان به نزدیک ترین محل آموزشی برای کلیه دانش آموزان فراهم نماید.

گفتنی است حذف عبارت “مدارس غیر دولتی”به پیشنهاد زاهدی نماینده مردم کرمان در مجلس مطرح شد که نمایندگان با ۱۰۱ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با پیشنهاد مذکور موافقت کردند.

همچنین در جریان بررسی تبصره ۱۳ میرمحمدی نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس پیشنهاد الحاق یک جزء به بند الف تبصره ۱۳ را ارائه داد که نمایندگان با ۱۲۶ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۴ ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر مورد موافقت قرار دادند.

منبع: مجلس شورای اسلامی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: