یارانه گاز خانوارهای پرمصرف ۴٫۵ برابر یارانه نقدی آنهاست

میزان یارانه گاز دریافتی خانوارهای پرمصرف حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان است که حدود ۴٫۵ برابر یارانه نقدی این خانوارهاست. حتی مازاد یارانه گاز برای این مشترکین (تنها یارانه از پله ششم به بعد)، حدود ۱٫۳برابر یارانه نقدی آنهاست.

به گزارش سرویس انرژی عیارآنلاین، از اواسط دهه هشتاد یعنی چند سال قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، وزارت نفت برای تمایز بین مشترکین کم مصرف، مصارف در حد الگو و پرمصرف و تشویق آنها به اصلاح الگوی مصرف گاز اقدام به محاسبه هزینه گاز مصرفی بخش خانگی به صورت پلکانی نموده است و قبوض مشترکین خانگی را بر همین اساس صادر کرده است. میزان تعرفه هر پله گاز به ازای هر متر مکعب به صورت پلکانی و متناسب با افزایش میزان مصرف گاز افزایش می یابد و روش محاسبه هزینه گاز هم به این صورت است که مازاد مصرف در هر پله نسبت به پله قبل با تعرفه پله بالاتر محاسبه می گردد یعنی مصرف تا ۲۰۰ مترمکعب با تعرفه پله اول، مصرف از ۲۰۰ تا ۳۰۰ مترمکعب با تعرفه پله دوم و… به همین صورت به صورت پلکانی محاسبه می گردد.

شرکت ملی گاز ایران با توجه به تفاوتهای آب‌وهوایی که در نقاط مختلف کشور وجود دارد، ایران را به چهار اقلیم مصرفی تقسیم‌بندی کرده است که در قسمت اول این گزارش به بررسی وضعیت مصرف مشترکین در اقلیم ۳ که تهران هم جز آن به حساب می آید، می پردازیم. اقلیم ۳ از ده میلیون و سیصد هزار خانوار تشکیل شده است که با توجه به اینکه ۸۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گازرسانی است، می توان به صورت تخمینی گفت که حدودا به ۹ میلیون خانوار اقلیم ۳ گاز رسانی شده است. با توجه به آمارهای موجود، در این اقلیم ۷۶% مشترکین دارای قبوض سبز و زرد رنگ هستند یعنی کم مصرف بوده و یا مصرف در حد الگوی مجاز دارند و در پله های اول تا پنجم قرار می گیرند اما حدود ۲۴% مشترکین، قبوض قرمز رنگ دریافت می کنند یعنی پرمصرف هستند و در پله های ششم تا دوازدهم قرار می گیرند.

اگر با توجه به هزینه گاز وارداتی از ترکمنستان و بصورت میانگین ارزش هر متر مکعب را حدود ۱۰۵۰ تومان در نظر بگیریم، میزان یارانه ای که دولت در پله اول به مشترکین گاز پرداخت می کند برابر ۱۰۰ هزار تومان است و این میزان در پله های بالاتر بیشتر می شود زیرا هر مشترکی در پله های بالاتر مصرف گاز قرار دارد، علاوه بر دریافت یارانه اختصاصی پله خود، مجموع یارانه پله های قبل را هم دریافت کرده است. به عبارت دیگر، هر مشترکی که مصرف گاز بیشتری دارد، یارانه بیشتری هم دریافت می کند.

Capture

محاسبات انجام شده نشان می دهد که میزان یارانه گاز دریافتی خانوارهای پرمصرف که جمعا ۲۴% از مصرف کنندگان اقلیم ۳ را تشکیل می دهند برابر با ۱۵۷۰میلیارد تومان (صرفاً برای مشترکین همین اقلیم) است که از این میزان ۵۲۲ میلیارد تومان آن مربوط به یارانه مازادی است که از پله ششم به بعد برای آنها محاسبه میگردد. همچنین میزان یارانه نقدی که دولت ماهانه به خانوارهای پرمصرف اقلیم ۳ پرداخت می کند برابر با ۳۴۳ میلیارد تومان است. در واقع یارانه ای که دولت بابت گاز به پرمصرف ها در اقلیم ۳ می‌پردازد، حدود ۴ برابر یارانه نقدی این خانوارهاست. حتی مازاد یارانه گاز برای مشترکین پرمصرف (تنها یارانه از پله ششم به بعد)، بیش از ۱٫۵ برابر یارانه نقدی این خانوارهاست.

یارانه گاز مشترکین پرمصرف گاز در کل کشور چقدر است؟

جمعیت کشور از حدود ۲۰ میلیون خانوار تشکیل شده است که حدود ۱۷ میلیون از این خانوارها تحت پوشش شبکه گازرسانی هستند. مصرف گاز حدود ۴ میلیون خانوار مصرف بیش از الگو است و یارانه گاز این خانوارهای پرمصرف ماهیانه حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان است و از این میزان۸۶۰ میلیارد آن مربوط به یارانه مازادی است که از پله ششم به بعد برای آنها محاسبه شده است. همچنین میزان یارانه نقدی که دولت ماهانه به خانوارهای پرمصرف پرداخت می کند حدود ۶۶۰ میلیارد تومان است. در واقع یارانه ای که دولت بابت گاز به پرمصرف ها در کل کشور می‌پردازد، حدود ۴٫۵ برابر یارانه نقدی این خانوارهاست. حتی مازاد یارانه گاز برای مشترکین پرمصرف (تنها یارانه از پله ششم به بعد)، حدود ۱٫۳ برابر یارانه نقدی این خانوارهاست.

یارانه گاز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: