استفاده از فناوری های جدید در آموزش و پرورش یک الزام است

دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش گفت: استراتژی آموزش وپرورش در مواجهه با فناوری های نوین در مدارس، ارتقای توانمندی و مصونیت سازی دانش آموزان است.

به گزارش عیارآنلاین، مهدی نوید ادهم در نشست هم اندیشی در زمینه کاربرد فناوری های جدید در ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری که در مجتمع آدینه تهران برگزار شد، افزود: برگزاری این نشست همزمان با هفته جهانی یادگیری فرصت مغتنمی است که می تواند آثار آن در زمینه استفاده از فناوری های جدید در آموزش و یادگیری را تسهیل کند.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، استفاده از فناوری های جدید در آموزش وپرورش را یک الزام خواند و افزود: مرزهای استفاده از فناوری جدید از بین رفته است به طوری که اکثر افراد جامعه از آن بهره می گیرند.

وی با اشاره به این که محدودیت دسترسی به سایت های غیراخلاقی در تمام کشورهای جهان وجود دارد، اظهار داشت: باید شرایطی را در مدارس فراهم کنیم تا دانش آموزان از این فناوری ها به صورت هوشمند استفاده کنند و نباید نگاه محدودیت گرا نسبت به آن داشته باشیم.

نوید ادهم هوشمندسازی مدارس را تسلط معلمان و مربیان به فناوری های نوین تعریف کرد و افزود: استفاده از فناوری های نوین درمان همه مشکلات آموزش نیست، بلکه وسیله ای است که در کنار آن معلم می تواند شرایط یاددهی – یادگیری را تسهیل کند.وی فردگرایی انسان و تربیت تک ساحتی را دو آفت عمده استفاده از فناوری های جدید عنوان کرد و افزود: در این صورت انسان های تک بعدی در کنار هم، یک جامعه منسجم را تشکیل نمی دهند.

لازم به ذکر است؛ در این نشست یک روزه ۹ مقاله علمی و پژوهشی از سوی صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش و استادان دانشگاه ارائه شد.

منبع: آموزش‌و‌پرورش

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: