تشکیل کمیته تخصصی، برای آسیب شناسی طرح هوشمندسازی مدارس

رییس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فنآوری اطلاعات گفت: شورای سیاست گذاری هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش با راهنمایی و مشورت کمیته های تخصصی برای بررسی و آسیب شناسی طرح هوشمندسازی مدارس شروع به کار کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، خسرو نظری گفت: کمیته زیر ساخت و توانمندسازی نیروی انسانی در مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات، کمیته فرآیند یاددهی یادگیری مدارس هوشمند در معاونت آموزش متوسطه و کمیته تولید محتوی الکترونیکی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی تشکیل می شود، البته  از اساتید دانشگاه، صاحبنظران و کارشناسان حوزه فن آوری اطلاعات دیگر دفاتر و سازمان ها حوزه ستادی و برخی استان های کشور در شورای سیاستگذاری وکمیته های تخصصی بهره گرفته می گیریم.

خسرو نظری

رییس شورای سیاست گذاری مدارس هوشمند در ادامه اضافه کرد: از مهمترین ماموریت های این کمیته ها؛ بررسی و آسیب شناسی دقیق و هوشمندانه مدارس هوشمند و طرح تبلت دانش آموزی، اصلاح ساختار و شیوه نامه مدارس هوشمند، اصلاح شاخص های ارزیابی و درجه بندی مدارس هوشمند و توانمندسازی نیروی انسانی با رویکرد تولید محتوی الکترونیکی توسط معلمان بر پایه جوامع دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان است.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: