افزایش درآمد دولت و کاهش مصرف با حذف یارانه پرمصرف‌ها

اگر نرخ ها برای افراد پردرامد و پرمصرف بصورت تصاعدی حساب شود. این باعث وصول بیشتر درآمدی دولت و یا کاهش مصرف می شود که در هر دو حالت قابل قبول است.

به گزارش سرویس انرژی عیارآنلاین، اخیراً کمیسیون انرژی تصویب کرده است که افزایش قیمت آب و برق و بنزین در سال ۹۴ تنها برای پله‌های بالای مصرف اتفاق بیفتد، سهمیه سوخت به جای خودرو به هر خانوار اختصاص یابد و خانوارهای فاقد خودرو نیز از یارانه برخوردار شوند. در همین راستا، بر آن شدیم تا نظر نمایندگان سایر کمیسیونهای مجلس را نیز جویا شویم.

جعفر قادری- کمیسیون برنامه و بودجهدر همین زمینه، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار عیارآنلاین، تصریح کرد: در حال حاضر، افراد پر درآمد به دلیل امکانت بیشتری که به نسبت افراد کم درآمد دارند، مصرف بیشتری دارند و یارانه بیشتری هم دریافت می کنند. اما دولت عزم و ارده ای به دلایل سیاسی، برای حذف یارانه افراد پردرامد ندارد، چون که در انتخابات ممکن است برای دولت مشکل ایجاد کند، به همین دلیل، نمی خواهد این کار را انجام دهد و صراحتا هم اعلام کردند. در واقع دولت اراده ای برای شناسایی پردرآمدها ندارد.

قادری با اشاره به حذف یارانه افراد پرمصرف افزود: این کار ارزشمندی است، اگر نرخ ها برای افراد پردرامد و پرمصرف بصورت تصاعدی حساب شود. این باعث وصول بیشتر درآمدی دولت و یا کاهش مصرف می شود که در هر دو حالت قابل قبول است.

وی در خصوص تأثیر افزایش قیمتها بر میزان مصرف گفت: بستگی دارد اگر میزان افزایش زیاد باشد طبیعی است که رفتار مصرفی تغییر خواهد داشت ولی اگر میزان افزایش محدود باشد در رفتار مصرفی تغییری ایجاد نخواهد شد. مصارف زیاد اگر قیمت ها بالارود مصرف کنندگان هم به این سمت خواهند رفت که از انرژی های نو و وسایل کم مصرف استفاده کنند بنابراین در مصارف پایین، دولت نباید خیلی افزایش قیمت بدهد، بلکه باید برای افراد با مصرف بالا افزایش صورت گیرد.

قادری با تأیید نظام قیمت گذاری پلکانی افزایشی، گفت: این نحوه از قیمت گذاری، کاملا کار قابل قبول و توجیه پذیری است.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: