نتایج یک نظرسنجی

حمایت ۹۲ درصدی از طرح مجلس برای حذف یارانه پرمصرف ها

بر اساس نظرسنجی به عمل آمده، حدود ۹۲ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند دولت صرفا مشترکین پرمصرف را در کانون افزایش قیمت قرار دهد تا مصرف بی‌رویه و خارج از الگو یارانه ای نباشد.

به گزارش عیارآنلاین، در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، برخی نمایندگان از ارائه طرحی خبر دادند که در صورت تصویب نهایی آن، مصرف بیشتر انرژی در سال ۹۴ از یارانه بیشتری برخوردار نمی‌شود.

مصرف انرژی

حسین نجابت از اعضای کمیسیون انرژی مجلس در تشریح این طرح که IBT یا نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی(Increasing Block Tariff) نام گرفته است، می گوید: مدل IBT که به قیمت‌گذاری پلکانی حامل‌های انرژی براساس مصرف و تفاوت معنادار قیمت پرداختی در پله‌های مختلف مصرف تاکید دارد، می‌تواند بخشی از اجرا نشدن حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی را جبران کند و عملاً یارانه پرمصرف‌ها را حذف کند. بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر با وجود پلکانی بودن قیمت حامل های انرژی از جمله برق و گاز خانگی و همچنین آب خانگی، پلکان های بالای مصرف همچنان یارانه ای است و مصرف بی رویه با قیمت یارانه ای محاسبه می شود.

همچنین حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس معتقد است مصرف کنندگان حامل های انرژی را می توان بر اساس میزان مصرفی که دارند، تقسیم بندی کرد و دستگاه های اجرایی هم مشکلی با این موضوع ندارند.

پایگاه خبری ـ تحلیلی جهان نیوز بر همین اساس با برگزاری یک نظرسنجی، حذف یارانه از مصرف بی‌رویه را به رای گذاشت. مخاطبین جهان در پاسخ به این سوال که «برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه ها با کدامیک موافقید؟» با رای قاطع ۹۱.۶ درصدی گزینه «افزایش قیمت صرفا برای پرمصرف ها» را در برابر «افزایش قیمت برای کلیه مصرف کنندگان» برگزیدند.

۲۲۸

این درحالی است که بررسی قبض های آب و برق و گاز در سال ۹۳ یعنی فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد دولت در اصلاح قیمت حامل های انرژی به جای آن که قیمت را برای مشترکین پرمصرف افزایش دهد، تمامی مشترکین را با افزایش قمیت روبرو کرد. تمامی پلکان های برق خانگی در سال ۹۴ به صورت یکسان ۲۴ درصد و تمامی پلکان‌های آب خانگی به صورت یکسان ۲۰ درصدگران شد.

جالب اینجا است که پلکان های گاز خانگی در مناطق عادی مانند تهران به صورت یکسان ۱۴ تومان افزایش پیدا کرد و این به معنای افزایش ۴۷ درصدی پلکان اول و افزایش تنها ۴ درصدی پله آخر مصرف بود. به عبارت دیگر قیمت گاز خانگی به نفع مشترکین پرمصرف و به ضرر مشترکین کم مصرف اصلاح شد!

امید است در سال ۹۴ به جای افزایش قیمت یکسان تمامی پلکان های تعرفه، مصرف بی رویه و خارج از الگو با قیمت آزاد و بدون یارانه محاسبه شود تا مشترکینی پرمصرف رفتار خود را اصلاح نمایند.

منبع : جهان نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: