معاون بهداشتی وزیر بهداشت:

برنامه نظارت بر پیشرفت طرح تحول سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی آغاز شد

معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: پایش برنامه های فنی و مدیریتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به منظور نظارت بر پیشرفت برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت، آغاز شد.

به گزارش عیارآنلاین، علی اکبر سیاری با اشاره به آغاز پایش برنامه های فنی و مدیریتی دانشگاه های علوم پزشکی به منظور نظارت بر پیشرفت برنامه تحول حوزه بهداشت گفت: عملیات پایشی در منطقه دو کشوری، شامل دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، چهارمحال بختیاری، یزد، و کاشان، تیم پایش تحت نظارت معاونت بهداشت وزارت بهداشت از تاریخ ۹ آذر کار خود را آغاز کرد.

سیاری

سیاری گفت: این تیم در طول سه روز با حضور در دفاتر کار روسای دانشگاه ها و معاونین بهداشتی آنها، ضمن پیگیری چگونگی پیشرفت برنامه تحول در نظام بهداشتی، شاخص ها و برنامه های فنی و مدیریتی دانشگاه ها را با چک لیست مشخص و تعریف شده، مورد ارزیابی قرار خواهد داد و سپس با حضور در شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها و مراکز بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت، برای اطمینان از اجرای بهینه برنامه ها، موارد عینی آنها را در سطوح خدمتی پیگیری خواهد نمود.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در روز اول پایش طی جلسه‌ای با حضور روسا و معاونان بهداشتی دانشگاه ها، در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بر ضرورت مدیریت منابع مالی، اجرای برنامه سلامت روستاییان، برنامه دسترسی به مراقبت های اولیه بهداشتی برای حاشیه نشینان و توسعه شبکه در حاشیه شهر و شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت تاکید می کند و سپس شاخص های سلامت دانشگاه های منطقه مورد ارزیابی و بحث قرار می گیرد و جهت ارتقاء شاخص های مشکل دار، تصمیمات لازم اتخاذ می شود.

وی تأکید کرد: طبق برنامه مقرر است در روزهای دوم و سوم تیم پایش گر با حضور در دانشگاه های دیگر منطقه از نزدیک فعالیت های فنی، مدیریتی، و برنامه های تحول در نظام بهداشتی دانشگاه های فوق را مورد ارزیابی قرار دهند.

سیاری خاطرنشان کرد: روند پایش مدیریتی که در حال حاضر در دانشگاه های منطقه اصفهان انجام می شود، در ادامه پایش همه دانشگاه های علوم پزشکی کشور است که طی آن تاکنون ۷ دانشگاه علوم پزشکی شامل اردبیل، فسا، جهرم، لار، گراش، ارومیه، و کرج صورت پذیرفته است و به اذعان دانشگاه های تحت پایش اقدام منحصر به فردی است که تا کنون از ابتدای تشکیل سیستم بهداشتی سابقه نداشته است.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت گفت: تمام این دانشگاه ها پس از اینکه توسط تیم های پایش گر با سرپرستی معاونت بهداشتی وزارت پایش شدند، از پس خوراند دقیق حقوقی نقاط ضعف و قوت دانشگاه ها و نکات پیشنهادی تیم های پایش گر بهره مند می شوند و معاونت فنی، معاونت بهداشتی، اجرای موارد پیشنهادی را در زمان های مقرر پیگیری می‌کنند.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: