معاون آموزشی وزارت بهداشت:

وزارت بهداشت با تربیت کمک پرستار، کمبود نیروی مراکز درمانی را جبران می‌کند

معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: با وجود افزایش ظرفیت دانشکده های پرستاری نمی‌توانیم کمبود نیرو را جبران کنیم بنابراین، با تربیت کمک پرستار در صددیم افرادی را که بتوانند خدمات پایه پرستاری را ارائه کنند، روانه مراکز درمانی کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، سید امیرمحسن ضیایی با تأکید بر اینکه، آموزش پزشکی با بهداشت و درمان دو موضوع در هم تنیده است، گفت: در بخش آموزش پزشکی به تربیت نیروی انسانی متخصص می پردازیم و در بخش بهداشت و درمان همان نیروها را برای ارائه خدمات سلامت به کار می گیریم.

ضیایی

ضیایی افزود: هدف از این کار این است که آموزش عالی پزشکی متناسب با نیازهای حوزه سلامت باشد چرا که آموزش پزشکی، پشتیبان بخش درمان و بهداشت است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: آموزش پزشکی یک کار زیرساختی است و یکی از مأموریت های اصلی وزارت بهداشت به شمار می رود اما آن بخشی که مربوط به برنامه تحول نظام سلامت است، مستلزم اجرای برنامه های کوتاه مدت در حوزه آموزش پزشکی است.

وی با تأکید بر اینکه آموزش و درمان دو حوزه تاثیرگذار بریکدیگرند، اذعان کرد: در برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستانهای دولتی، نمی توانیم آموزش اعضا هیات علمی و دستیاران را به عنوان دو موضوع انتزاعی در نظر بگیریم.

به گفته معاون آموزشی وزارت بهداشت، ما یک برنامه تعهدی برای آموزش پزشکی داریم که در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است و جزو برنامه های ذاتی ماست.

ضیایی با اشاره به یکی از اقدامات کوتاه مدت در حوزه آموزش در اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: حضور تمام وقتی اعضا هیات علمی در بیمارستانها برای ارائه خدمات درمانی یکی از اهداف محقق شده برنامه تحول است .

وی افزود: طرح تمام وقت جغرافیایی در قالب یک زمان بندی مشخص در حوزه آموزش در حال انجام است که یکی دیگر از دستاوردهای اجرای برنامه تحول سلامت است.

معاون آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به تجهیز بیمارستانها با اجرای این طرح، گفت: بسیاری از تجهیزات بیمارستانهای آموزشی قدیمی است و مستهلک شده اند و در راستای تجهیز و نوسازی آنها با توجه به تکنولوژی های بالای امروزی، نیاز به آموزش است که این بخش نیز مورد توجه قرار گرفته است.

ضیایی افزود: تامین خدمات پرستاری به لحاظ کمبودهای موجود از شاخص های موجود عقب تر است و این امر ارتباط مستقیم با کیفیت خدمات دارد.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت دانشکده های پرستاری گفت: این امر به تنهایی نمی تواند این کاستی موجود را جبران کند بنابراین، با تربیت کمک پرستار توسط سه معاونت درمان، آموزشی و پرستاری وزارت بهداشت، در صددیم افرادی را که بتوانند خدمات پایه پرستاری را ارائه نمایند، روانه مراکز درمانی کنیم.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: