معاون وزیر نفت در امور مهندسی در گفت‌وگویی اعلام کرد

اشتباه فاحش پروژه‌های ۳۵ ماهه در صنعت نفت دیگر تکرار نخواهد شد

معاون وزیر نفت در امور مهندسی گفت: ما نمی توانیم یکباره پروژه ۳۵ ماهه تعریف کنیم، تعریف پروژه های ۳۵ ماهه اشتباه فاحش و بزرگی بود که هیچ نتیجه ای در برنداشت و دیگر این اشتباه تکرار نخواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، سید عماد حسینی در گفت‌وگویی اظهار داشت: نمی گویم ظرفیت هایمان محدود است اما ظرفیت های مشخصی در داخل کشور داریم که برای استفاده از این ظرفیت ها باید اولویت بندی کنیم.

سید عماد حسینی

وی افزود: برای ما میادین مشترک اهمیت بیشتری داشته و توسعه میادین مشترک در اولویت ماست.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی با بیان «هیچ توقف غیرکارشناسی در میادین مستقل نداریم»، گفت: نگاهی که به پروژه های صنعت نفت می شود نگاهی مهندسی و سیستماتیک است، اینطور نیست که بدون دلیل پروژه ای در مدار توسعه قرار گیرد یا متوقف شود.

وی ادامه داد: ما نمی توانیم یکباره پروژه ۳۵ ماهه تعریف کنیم، تعریف پروژه های ۳۵ ماهه اشتباه فاحش و بزرگی بود که هیچ نتیجه ای در برنداشت و دیگر این اشتباه تکرار نخواهد شد.

حسینی با بیان «توسعه صنعت نفت نباید جز با اولویت بندی بر اساس نیازهای کشور انجام شود»، گفت: فعال بودن چند پروژه مهم و بهره برداری به موقع و کامل از این پروژه ها بهتر از این است که دهها پروژه نیمه تمام و عقب افتاده همزمان در حال اجرا باشند و نتوانیم آنها را به بهره برداری برسانیم.

وی افزود: نگاه درست به مهندسی صنعت نفت، نگاه سیستماتیک است و با این نگاه هست که می توانیم امیدوار باشیم در آینده مشکلات موجودات را نداشته باشیم.

منبع : تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: