گازهاي مشعل شركت ملي گاز ايران به فهرست مزايده افزوده شد

گازهاي مشعل شركت ملي گاز ايران به فهرست گازهاي مشعل قابل واگذاري در مزايده افزوده شد.

به گزارش عیارآنلاین، افزون بر گازهاي مشعل مربوط به شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شركت نفت مناطق مركزي، شركت نفت فلات قاره ايران و نفت و گاز اروندان، گازهاي مشعل شركت ملي گاز ايران نيز به فهرست گازهاي مشعل قابل واگذاري در مزايده افزوده شد.

شرکت گاز

اين گازهاي مشعل مربوط به فاز يك، فاز ۲ و ۳، فاز ۴ و ۵، فاز ۶ و ۷ و ۸ و فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبي است كه زمان پاياني تعهد تحويل گاز مربوطه تا پايان سال ۱۳۹۸ اعلام شده است.
اطلاعات تكميلي مربوط به ميزان گاز در مشعل، ارزش حرارتي، فشار، دما، ميزان گوگرد، مقدار گازهاي بي اثر و قيمت پايه مزايده گازهاي مشعل شركت ملي گاز ايران، در پيوست آمده است.
گفتني است، مزايده گازهاي مشعل مربوط به هر كدام از شركت‌هاي فرعي شركت ملي نفت ايران شامل مناطق نفت‌خيز جنوب، نفت مناطق مركزي، نفت فلات قاره و نفت و گاز اروندان و همچنين شركت ملي گاز ايران، توسط همان شركت و به صورت يك مرحله‌ اي انجام مي‌ شود.
در ضمن، قرارداد فروش گاز از سوي اين شركت ها به نيابت از طرف شركت ملي نفت ايران و به ارز دلار منعقد مي شود.

اطلاعات گازهاي ارسالي به مشعل در شركت ملي گاز ايران

منبع: پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: