۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۳
با کاهش زمان تعمیرات اساسی محقق شد

افزایش تولید ٧٠ میلیون مترمکعب گاز در پالایشگاه بیدبلند

کاهش ١٠ روزه تعمیرات اساسی در پالایشگاه بیدبلند منجر به افزایش تولید ٧٠ میلیون مترمکعب گاز شد.

به گزارش عیارآنلاین، معاون عملیات شرکت پالایش گاز بیدبلند گفت: بر اساس برنامه، ٣٥ روز برای تعمیرات اساسی امسال زمان پیش بینی شده بود که با وجود افزایش حجم عملیات تعمیرات اساسی، این زمان با کاهش ١٠ روزه به ٢٥ روز رسید.

پالایشگاه بیدبلند2

علی رستمی با اشاره به کاهش ١٠ روزه زمان تعمیرات اساسی امسال افزود: تعمیرات این شرکت با توان نیروهای داخلی انجام و منجر به صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی برای این شرکت شده است.

وی خاطرنشان کرد: تعمیرات اساسی شرکتهای پالایشی در سه نوع برنامه ای، پیشگیرانه و پروژه ای انجام می شود.

وی یادآور شد: این پالایشگاه چهار واحد شیرین سازی با ظرفیت ٦,٨ میلیون مترمکعب در روز در اختیار دارد که مخلوط گازهای سه حوزه آغاجاری، آغار و پارس جنوبی را پس از شیرین سازی و نمزدایی به خطوط سراسری ارسال می کند.

به گفته معاون عملیات شرکت پالایش گاز بیدبلند در بخش شیرین سازی، از فرآیند جذب در برج تماس توسط محلول دی اتانول آمین ٢٥ ـ ٣٠ درصد وزنی و متیل دی اتانول آمین ٣٠-٤٠ درصد وزنی استفاده می شود.

رستمی ادامه داد: در بخش دوم نیز فرآیند تنظیم نقطه شبنم آبی و هیدروکربوری با استفاده از فرآیند جذب سطحی در برجهای مخصوص و با بکارگیری مواد جاذب سیلی کاژل نوع اچ و دبیلو اس انجام می شود.

وی تصریح کرد: گاز خشک و شیرین خروجی این شرکت با استانداردهای مورد تایید شرکت ملی گاز ایران توسط تاسیسات تقویت فشار شهید کاوه پیشه به خط اول سراسری ارسال می شود.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: