آموزش و پرورش دولتي به تنهايي نمي تواند مبناي تحرك باشد

مدیر کل مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش دولتي به تنهايي نمي تواند مبناي تحرك دانش آموزان باشد.

به گزارش عیارآنلاین، مجتبي زيني وند پيش از ظهر امروز در گردهمايي موسسان مدارس غير دولتي خوزستان اظهار كرد: بسته هاي حمايتي مدارس غير دولتي باعث حمايت از موسسان مدارس غير دولتي و مدارس دولتي بود ضمن اينكه خوزستان در اجراي طرح بسته حمايتي مدارس غير دولتي، جزو استان هاي فعال كشور بوده و بيشترين آمار را به خود اختصاص داده است.

مدرسه- مهد - ورزش مدارس

وي افزود: معمولا يكي از شاخص هاي توسعه كشورها، ميزان دسترسي افراد به كيفيت آموزشي است كه اين شاخص در كنار مولفه هايي مانند اميد به زندگي، به ما نشان مي دهد كه يك ملت چقدر از راه پيشرفت و توسعه را درست رفته است.

مدیر کل مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد:‌ در توسعه، ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير بخش ها بايد عنصر آموزش و پرورش و مشاركت تقويت شود. هر كشوري كه به اين دو عنصر اهميت دهد در حد قابل قبولي به توسعه دست يافته است. آموزش و پرورش مبناي توسعه است ولي با همكاري و مشاركت مردم مي تواند مبناي توسعه باشد زيرا آموزش و پرورش دولتي به تنهايي نمي تواند مبناي تحرك دانش آموزان شود.

زيني وند بيان كرد:‌ هرچه مشاركت در آموزش و پرورش بيشتر شود قطعا سرمايه هاي اجتماعي نيز افزايش پيدا مي كند. سرمايه هاي اجتماعي و اقتدار زماني به وجود مي آيد كه مردم مشاركت كنند. توسعه مشاركت مردمي و مدارس غير دولتي يكي از شاخص هاي اصلي وزارت آموزش و پرورش است و يكي از كاركردهاي اساسي اصلاحات آموزشي اين است كه بتوانند عمكلرد مديران مدارس موفق در مدارس غير موفق استفاده كنند.

وي عنوان كرد: انگيزه هاي متفاوت به دليل روحيه رقابتي موجود در مدارس غير دولتي براي بهتر شدن وجود دارد. دست مديران مدارس غير دولتي براي اجراي برنامه هاي مختلف بسيار بازتر از مدارس دولتي است.

به پایه این گزارش گردهمايي موسسان مدارس غير دولتي قرار بود ساعت هشت و نيم صبح امروز برگزار شود كه مراسم با ۵۰ دقيقه تاخير ساعت ۹ و ۲۰ دقيقه شروع شد.

مرضيه گرد معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان مدارس غير دولتي و زيني وند مدير كل مدارس و مراكز غير دولتي به همراه مديركل آموزش و پرورش خوزستان ساعت ۱۲ به دليل تاخير در پرواز در سالن گردهمايي حضور پيدا كردند به همين دليل در طول برگزاري گردهمايي، موسسان حاضر در گردهمايي خطاب به مجري اعلام مي كردند: «برنامه بعدي براي سرگرم كردن ما چيست؟»

اما مهمترين حاشيه اين گردهمايي هنگام سخنراني زيني وند اتفاق افتاد كه پس از چند دقيقه سخنراني درست زماني كه هنگام بررسي مشكلات آموزشي مدارس غير دولتي فرا رسيده بود؛ وي اعلام كرد از مدير كل آموزش و پرورش خوزستان تقاضا كرده بودم كه خبرنگار در اين مراسم حضور نداشته باشد چون ما غير دولتي هستيم. اگر خبرنگاري در اين مراسم حضور دارد از اين قسمت به بعد را رسانه اي نكند. معلوم نيست دليل عدم شفافيت سازي وضعيت موجود در مدارس غير دولتي چيست؟

منبع : مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: