عضو کمیسیون عمران مجلس:

دولت قول داده موضوع مسکن مهر را تا تکمیل پروژه‌ها دنبال کند

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که در رابطه با پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر اقدامات و پیگیری‌هایی از سوی دولت صورت گرفته است، گفت: منتظر برنامه‌های دولت برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر و ارائه روش‌های جدید برای موضوع مسکن هستیم.

به گزارش عیارآنلاین، محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگویی اظهار کرد: در رابطه با طرح مسکن مهر بارها جلساتی با وزیر راه و شهرسازی داشته‌ایم و آقای آخوندی توضیحاتی را مبتنی بر آمار ارائه کرده‌اند.

محمد حسین فرهنگی

وی با بیان این‌که وزیر راه در این جلسات تاکید کرده مسکن مهر جاری را برای اتمام مدیریت می‌کند، تصریح کرد: آقای آخوندی در خصوص پروژه‌های جدید نیز در قالب مسکن اجتماعی یا هر عنوانی که بنا بوده پیگیری شود نکاتی را عنوان کرده‌اند که البته هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است.

وی افزود: بدون این‌که نظری داشته باشیم منتظر برنامه‌های دولت برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر و ارائه روش‌های جدید برای موضوع مسکن هستیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که در رابطه با مسکن مهر اقدامات و پیگیری‌هایی صورت گرفته است، گفت: اما آنچه که مسلم است روند تکمیل واحدهای مسکن مهر نیمه‌تمام کُند شده است.

فرهنگی خاطرنشان کرد: دولت فعلی در ابتدا به دلیل مخالفت‌ با اصل طرح مسکن مهر خیلی در پیگیری آن جدی نبود، اما به دلیل مطالبات اجتماعی و عمومی بر خود فرض می‌داند که این پروژه‌ها را ولو با سرعت‌ کمتر به اتمام برساند.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: