۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۱
نادران در گفت‌وگویی اعلام کرد

قراردادهای جدید وزارت نفت اگر در تضاد با منافع ملی باشد لغو می‌کنیم

نادران گفت: توجه به کرسنت به این معنی نیست که دیگر قراردادهای کشوررا موردتوجه قرار نداده‌ایم، اگر وزارت نفت قراردادی ببندد که بامنافع ملی در تضاد باشد همان‌گونه که در مجلس هفتم ۳قرارداد را ملغی کردیم، این قرارداد را هم بی‌اثر می‌کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، الیاس نادران در گفت‌وگویی اظهار داشت: قبلاً گفته بودم که اگر مذاکرات مقامات نفتی با شرکت کرسنت حاوی منافع ملی نباشد ما حتماً اقدام می‌کنیم که از جمله اقدامات مد نظر ما این است که اساساً صادرات گاز ترش را ممنوع کنیم که این ممنوعیت شامل اجرای کرسنت هم می‌شود.

نادران

وی افزود: صرف عقد قرارداد برای حفظ منافع ملی کافی نیست و باید شرایط، قیمت و توجه به مسائل امنیت ملی و حاکمیت ملی به‌گونه‌ای باشد که منافع ملی مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم تصریح کرد: توجه به کرسنت به این معنی نیست که دیگر قراردادهای کشور را مورد توجه قرار نداده‌ایم و اگر وزارت نفت قراردادی ببندد که با منافع ملی در تضاد باشد همان‌گونه که در مجلس هفتم ۳ قرارداد را ملغی کردیم، این قرارداد را هم بی‌اثر می‌کنیم.

منبع : تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: