با تصویب شورای عالی آموزش‌وپرورش

توسعه مدارس تیزهوشان و جداسازی دانش‌آموزان مستعد از مدارس دولتی ممنوع شد

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به تصویب طرح تربیت استعدادهای برتر گفت:‌ این طرح بر عدم جداسازی دانش‌آموزان با استعدادهای برتر، حمایت از دانش‌آموزان مستعد در مناطق محروم و جلوگیری از گسترش بی‌رویه مدارس تیزهوشان تاکید دارد.

به گزارش عیارآنلاین، مهدی نوید ادهم در گفت‌وگویی با اشاره به بررسی طرح جامع تربیت استعدادهای برتر در جلسه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: در آموزش و پرورش برای هدایت و مدیریت دانش‌آموزان دارای استعداد برتر یا تیزهوش سیاست‌های مختلفی در سال‌های گذشته اعمال شده است.

مهدی نوید ادهم

وی افزود: برای ساماندهی این سیاست‌ها و افزایش کارایی و اثربخشی طرح جامع تربیت استعدادهای برتر تنظیم و تصویب شد. با توجه به اینکه این دانش‌آموزان جزو برترین استعدادها و اصلی‌ترین سرمایه کشور هستند، شورای عالی آموزش و پرورش این طرح را بررسی و تصویب کرد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: یکی از رویکردهای اصلی حاکم بر طرح جامع تربیت استعدادهای برتر عدم جداسازی دانش‌آموزان با استعدادهای برتر است اما اعضای شورای عالی آموزش و پرورش جداسازی محدود این دانش‌آموزان را تائید کردند.

نوید ادهم در پاسخ به این پرسش « جداسازی شامل کدام گروه از دانش‌آموزان می‌شود؟» عنوان کرد: این جداسازی مشمول آن دانش‌آموزانی است که خیلی نخبه و تیزهوش هستند.

وی با اشاره به اینکه با تصویب طرح جامع تربیت استعدادهای برتر مدارس تیزهوشان محدود اما تعطیل نمی‌شوند، گفت: در این طرح مدارس تیزهوشان مدیریت، محدود و قانونمند می‌شوند و از گسترش بی دلیل آنها جلوگیری می‌شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: در طرح جدید تلاش می‌شود تا دانش آموزان مستعد در مناطق محروم شناسایی شوند و در مدارس خودشان سرویس ویژه‌ای به آنها ارائه شود. بسیاری از دانش‌آموزان مستعد با شرایط نامناسب اقتصادی مواجه هستند که آموزش و پرورش باید از آنها حمایت کند.

نوید ادامه داد:‌برنامه درسی دانش‌آموزان تیزهوش تا به امروز مشابه دانش آموزان عادی بود و در برخی موارد معلمان کتاب‌های ویژه‌ای را برای آنها تجویز می‌کردند در حالیکه در طرح جدید برنامه درسی خاصی و کتب ویژه‌ای برای آنها طراحی می‌شود.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: