طی نشست مشترک عنوان شد:

اتحاد وزارتخانه های صنعت و معدن با تعاون و کار برای کمک به تولید

طی نشست مشترک وزرای صنعت، معدن و تجارت با تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستیابی به راهکار هایی به منظور کمک به تولید و حل مسایل مربوط به سرمایه گذاری های جدید با استفاده از ظرفیت صندوق های اجتماعی بررسی شد.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت ، معدن وتجارت حاکی است، محمدرضا نعمت زاده در این نشست گفت: قرار است با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرصتی به واحدهای تولیدی داده شود تا بتدریج آنها هم بتوانند بدهی های خود را به صندوق ها پرداخت کنند تاچرخهای صنعت روانتر شود.

حمایت از تولید - توسعه

وی افزود: طی چند سال گذشته به ویژه از ۹۲- ۱۳۸۹ با توجه به شرایط تحمیلی اعم از رکود و تحریم و مشکلات بانکی داخلی و خارجی که بر واحدهای تولیدی وارد شده، این واحدها با مسائلی مواجه شدند و برخی واحدها نتوانستند مطالبات تامین اجتماعی را به موقع پرداخت کنند.

به گفته نعمت زاده، مواردی هم درخصوص مفاصا حساب تامین اجتماعی در رابطه با تمدید یا صدور کارت بازرگانی مطرح شد و قرار است با کمک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن کارت بازرگانی یا تمدید آن متوقف نشود تا دیون خود را هم بنابر توافقی که صورت می گیرد، پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: کارگاههای کمتر از پنج نفر کارکن، طبق قانون از پرداخت بیمه تامین اجتماعی معاف شده اند و دولت باید این مساله جبران کند و در قانون شروطی آمده بود که برخی شرکتها و واحدهای حقوقی مستثنی شده بودند و در این ارتباط قرار شد پیشنهاد مشترکی برای حل مشکل ارائه شود.

نعمت زاده تصریح کرد: اتخاذ این راه حل ها به دلیل نقش اشتغالزایی کارگاههای زیر پنج نفر کارکن است تا موجب رونق شوند.

وی موضوع تعرفه و اصلاح آن و نحوه تخصیص ارز مبادله ای و آزاد را یادآور شد و اظهار داشت: این اقدام به نحوی است که بتوانیم از امکانات داخلی بیشتر استفاده کنیم و واحدها بتوانند در مقابل واردات مقاوم تر شوند.

به گفته نعمت زاده، در این نشست قرار شد در کارگروه مشترکی در زمینه تعرفه هایی که به صورت منطقی از تولید داخل حمایت کند، جمع بندی لازم صورت گیرد.

علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز کمک به تولید وصادرات و سرمایه گذاری خارجی و پایداری منابع صندوقها و کارآمدی در رشد و توسعه عمومی کشور را یکی از راهبردهای مربوطه برشمرد.

وی گفت: قوانین تامین اجتماعی و مالیاتی به منظور مشارکت در رشد تولید ساده سازی می شوند.

ربیعی محافظت از مجموعه منابع اقتصادی برای صاحبان صندوقها که بازنشستگان و روستاییان و کارگران و عشایر هستند، مورد تاکید قرار داد.

وی گفت: طراحی های لازم برای این صندوقها مورد بحث قرار گرفت که چگونه تاثیر آنها را در رشد کشور افزایش داد و منابع بیشتری نیز کسب شود.

ربیعی با بیان اینکه یکی دیگر از مباحث این نشست مشترک، خروج این صندوقها از صنایع دست و پاگیر و کم بازده بود، افزود: این صندوقها باید سیاست انقباضی اتخاذ و برای پایداری منابع در محل های مفید سرمایه گذاری کنند.

طی نشست مشترک وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی ظرف ۲۴ ساعت خبر داد و گفت: این سازمان بیشترین تعامل را با صنایع دارد.

سیدتقی نوربخش با اشاره به تعامل این سازمان با جامعه کارفرمایی، گفت: اکنون مشکل ۲۲ ساله نیشکر هفت تپه و نیز نساجی مازندران حل شده و به صورت موردی هم مسایل بیمه ای کارگاهها حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه هیچ بنگاه تولیدی بابت بدهی بیمه ای تعطیل نمی شود، تصریح کرد: صندوق تامین اجتماعی خصوصی ترین صندوق و متعلق به کارگران است و باید شرایط برای مشارکت صندوقهای مشابه در جهت توسعه کشور فراهم شود.

منبع : ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: