۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۵۲

پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، مجاز شد.

به گزارش عیار انلاین، در مصوبه هیئت وزیران آمده است:

هیئت دولت

۱ـ در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، پس از تأیید اصالت متقاضیان و میزان سهام ملی شده آنان در شرکت مذکور توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب رقم آن توسط وزیران عضو کمیسیون اقتصاد از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است.

۲ـ اختیار هیئت وزیران در تبصره (۳) ماده واحده لایحه قانونی ملی کردن سهام شرکت سهامـی انبـارهای عمومـی ـ مصـوب ۱۳۵۹ـ به وزیـران عضو کمیسیـون اقتصـاد تفویض می‌شود.

۳ـ تصمیمـات و مصـوبات اکثریت وزرای عضـو کمیسیـون در حکم تصمیـمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۹۳٫۰۸٫۲۵ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ کرد.

منبع:مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: