۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۰
طبق مصوبه مجلس

دستگاه‌های اجرایی مجاز به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی با استفاده از مشارکت خیرین شدند

مجلس به دستگاه‌های اجرایی اجازه داد پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل کنند.

به گزارش عیارآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان رسیدگی به طرح احکام دائمی و ثابت لوایح بودجه‌های سنواتی را ادامه دادند و مواد ۱۵ و ۱۶ این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

مجلس

به موجب مصوبه مجلس، به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به جزء نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده شد که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین‌نامه‌ اجرایی که به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد، با استفاده از مشارکت خیّرین تکمیل نمایند.

همچنین نمایندگان مجلس به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند درآمدهایی را که بر اساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع ماده ۷ این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید. مازاد درآمدهای اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، حسب مورد به همان اداره کل آموزش و پرورش استان که درآمد کسب کرده است، اختصاص می‌یابد.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: