۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۰

زمان رسیدگی به درخواست طرح های دانش بنیان کاهش یافت

مدیر برون سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی خبرداد: در این صندوق موفق شدیم تا شبکه کارگزاران ارزیابی و نظارت را شکل دهیم تا زمان رسیدگی به طرح ها کاهش پیدا کند.

به گزارش عیارآنلاین، محمود قصاع با بیان اینکه اکنون ۱۴ صندوق پژوهش و فناوری در کشور فعال هستند،در گفتگویی گفت: شرکت هایی هستند که به صورت تخصصی، در حیطه ارزیابی طرح های صنعتی و نوآورانه و یا نظارت بر این طرح ها فعالیت می کنند که توسط صندوق نوآوری و شکوفایی شناسایی شده اند.

دانش بنیان

وی با بیان اینکه برای واگذاری این طرح ها جهت ارزیابی و نظارت با صندوق پژوهش و فناوری وارد عقد قرارداد شدیم، عنوان کرد: بدین ترتیب با گسترش این شبکه ها توان ما برای رسیدگی به طرح ها و تقاضاهایی که به صندوق وارد می شود، افزایش پیدا می کند.

وی اذعان داشت: تا کنون بیش از ۴۰۰ طرح از ۹۵۰ شرکت دانش بنیان به صندوق نوآوری و شکوفایی ارجاع داده شده که حدود ۲۵۰ طرح در صندوق نوآوری و شکوفایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

به گفته وی شبکه کارگزاران ارزیابی طرح ها برای افزایش توانمندی ما برای ارزیابی و نظارت بر طرح هاست.

وی با اشاره به اینکه وجود چنین شبکه ای نیاز بود ،اظهار داشت:ما باید فراتر از صندوق های عامل، گروههای دیگری را به خدمت می گرفتیم که موفق شدیم این سازماندهی را روی شرکت های کارگزار برای نظارت و ارزیابی طرح ها داشته باشیم.

مدیر برون سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: ما با استفاده از این شبکه کارگزاری می توانیم تا پایان سال هر ظرفیتی که تقاضا برای تسهیلات داشته باشد، را پاسخگویی کنیم.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: