جزییات تفاهم‌نامه وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان میراث فرهنگی

وزارت آموزش و پرورش و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تفاهم‌نامه همکاری را امضا کردند که بر این اساس فرهنگ سازی جهت گسترش و توسعه صنایع دستی ایرانی یکی از اهداف مدنظر است.

به گزارش عیارآنلاین، وزارت آموزش و پرورش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری امروز در ساختمان شهید رجایی این وزارتخانه تفاهمنامه همکاری امضا کردند که این تفاهم نامه به امضای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پروش و مسعود سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسید.

وزارت آموزش و پرورش

در این تفاهم نامه آمده است: با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به اهداف مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای الگوسازی و آموزش کودکان و نوجوانان پیرامون شناخت و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی، ترویج هنرهای سنتی، صنایع دستی و توسعه صنعت گردشگری، این تفاهم نامه بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به نمایندگان آقای دکتر علی اصغر فانی منعقد می‌شود:

ماده۱- اهداف:

تعمیق شناخت ارزش‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
صیانت از آثار ارزشمند فرهنگی، تاریخی، طبیعی و معنوی در بین کودکان و نوجوانان
ترویج فرهنگ و اخلاق گردشگری با رویکرد توسعه پایدار گردشگری
فرهنگ سازی جهت گسترش و توسعه صنایع دستی ایرانی
زمینه سازی استفاده بهینه از ظرفیت‌های طرفین و ایجاد وحدت نظر در نیل به اهداف مشترک و صرفه جویی اقتصادی در اجرای برنامه‌ها.

ماده ۲- زمینه‌های همکاری

الف: آموزش

برگزاری دوره و کارگاه‌های آموزشی تربیت راهنما و مربی تورهای دانش آموزی و تقویت شناخت میراث فرهنگی
آموزش و توانمندسازی ضمن خدمت معلمان دروس مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
همکاری در طراحی و تدوین استانداردها و محتوای رشته‌های مهارتی متناسب با قابلیت‌های بومی استان‌ها
همکاری در ایجاد زمینه استفاده از استادکاران میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در هنرستان‌ها و اموزشگاه‌های متوسطه
همکاری در نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای آموزشهای مهارتی کار و دانش و آموزشگاه‌های متوسطه.
همکاری در راه اندازی رشته‌ها و مراکز آموزشی مرتبط دوره دوم متوسطه و فنی و حرفه‌ای.
استفاده از ظرفیت مدارس هوشمند به منظور آموزش‌های الکترونیکی با رویکرد حفظ و پاسداری از میراث فرهنگی.

ب: پرورشی و فرهنگی

همکاری در تشکیل انجمن‌های علمی، گردشگری در مدارس و کانون‌های فرهنگی و تربیتی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های دانش آموزی به عنوان مرجان میثار فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مشارکت در برگزاری جشنواره‌ها، المپیادها و رویدادهای فرهنگی
همکاری در ایجاد پایگاه‌های تابستانی گردشگری
همکاری در مطالعه و طراحی فضاها و امکان بومی با رویکرد معماری ایرانی اسلامی در مدارس و اردوگاه‌های دانش آموزی و کانون‌های فرهنگی و تربیتی
همکاری در اجرای طرح مرمت و مقاوم سازی مدرسه دارالفنون به منظر ایجاد ظرفیت موزه تعلیم و تربیت.
ایجاد تسهیلات برای گردشگری، بازدید از موزه‌ها و مراکز فرهنگی تاریخی و کارگاه‌هایآموزشی صنایع دستی و هنرهای سنتی برای دانش آموزان و شاغلین و ابزنشسته‌های فرهنگیان وهمچنین استفاده از فضاهای فرهنگی و آموزشی برای کارکنان سازمان با رعایت ماده ۴۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی مربوطه
همکاری در زمینه بهبود اوقات فراغت دانش آموزان با استفاده از ظرفیت‌های سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری.
همکاری در ایجاد و راه اندازی موزه مدرسه برای هر استان با نشانه‌های بومی و محلی

ج: پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی

همکاری در تولید رسانه‌های آموزشی و کمک آموزشی متناسب با آموزش صناعی دستی، هنرهای سنتی و گردشگری.
همکاری در تولید محتوای تاریخ استان در کتابهای درسی
همکاری در ایجاد بانک اطلاعات مشاهیر و مفاخر ملی
همکاری متقابل در زمینه انتظار مقالات و دستاوردهای علمی و پژوهشی و تولیدات فرهنگی
توسعه همکاری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری متناسب با نیازهای دو نهاد.
همکاری مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و دانشگاه فرهنگیان.

ماده۳- اقدامات سازمان میراث فرهنگی، نصایع دستی و گردشگری

معرفی مزایا، روش‌ها و رویکردهای آموزش در محیط و مکان‌های فرهنگی و تاریخی
تلاش در ایجاد امکان بهره مندی دانش آموزان از کارگاه‌های تولیدی و آموزشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت اجرای درس کارورزی و کارآموزی.
تلاش در حمایت مادی و معنوی از مدارس، بناهای ماندگار، دارای ارزشهای فرهنگی و تاریخی آموزش و پرورش.
ایجاد پایگاه مجازی اطلاع رسانی با رویکرد آشنایی با مفاخر فرهنگی و هنری، آثار تاریخ و فرهنگی، صنایع دستی و جاذبه‌های گردشگری.

ماده۴- اقدامات وزارت آموزش و پرورش

تلاش در ایجاد هنرستان‌های صنایع دستی و گردشگری
معرفی جاذبه‌های گردشگری طبیعی(اکوسیستم) امکان تاریخی و فرهنگی
موضوع راهکارهای محافظت از میراث فرهنگی و گردشگری کشور برای پرسش مهر ریاست محترم جمهوری از دانش اموزان و فرهنگیان پیشنهاد خواهد شد.
آموزش مبانی و مفاهیم حفاظت از میراث فرهنگی، ترویج صنایع دستی و توسع گردشگری در کتابهای درسی.
استفاده از ظرفیت‌های کتاب‌های درسی، مجلات تخصی، رسانه‌های تصویری آموزش و پرورش در جت معرفی مشاهیر، مفاخر علمی، فرهنگی، هنری، آثار تاریخی، ترویج هنرهای سنتی و ظرفیت‌های گردشگری.

ماده۵- نحوه اجرای تفاهم‌نامه

شورایی تحت عنوان شورای برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه تشکیل و زمینه‌های اجرایی تفاهم نامه را وفق مقررات و قوانین جاری معین به طرفین اعلام خواهند نمود.
دبیرخانه به صورت گردشی هر سال در یکی از دستگاه‌ها تشکیل خواهد شد و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اولین میزبان دبیرخانه خواهد بود.
رییس شورا یکی از معاونین به انتخاب رئیس دستگاه میزبان دبیرخانه خواهد بود.
نمایندگان معاونت‌های توسعه مدیریت برنامه ریزی و سرمایه گذاری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و هنرهای سنتی، گردشگری، پژوهشگاه و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی به نمایندگی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی به نمایندگی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عضو شورای یاد شده خواهند بود.
نمایندگان معاونت‌های ابتدایی، متوسطه، پرورشی و امور فرهنگی، توسعه مدیریت و پشتیبانی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش به نمایندگی از وزارت آموزش و پرورش عضو شورا خواهند بود.
آیین نامه اجرایی داخلی شورا در اولین نشست تصویب و ابلاغ می‌شود.
نمایندگان عضو شورا در سطح مدیران کل انتخاب می‌شوند.
حل و فصل هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر متن تفاهم‌نامه با شورا خواهد بود.

تبصره۱: روسای دو دستگاه یا نمایندگان تام الاختیار آنها در هر زمان مسئول حسن اجرای تفاهم‌نامه می‌باشند.

تبصره۲: هر نوع اقدام اجرایی در راستای محورهای این تفام نامه که نیازمند تأمین مالی و زمان بندی می‌باشد در قالب یک قراداد جداگانه تنظیم و اجرا خواهد شد.

ماده۶- مدت تفاهم نامه

این تفاهم‌نامه در شش ماده و دو تبصره در دو نسخه که هر دو حکم واحد دارد تنظیم و در تاریخ ۹۳٫۰۹٫۰۱ بین طرفین تفاهم نامه امضا و مبادله شد که از تاریخ ذکر شده به مدت ۴ سال دارای اعتبار است و در صورت توافق طرفین قابل تمدید شد.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: