۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۵
تداوم ارتباط دوسویه با مشتریان اروپایی نفت ایران

قمصری: صادرات نفت با لغو تحریمها شتاب می‌گیرد

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از تداوم ارتباط دوسویه با مشتریان اروپایی نفت ایران خبرداد و گفت: درصورت برداشته شدن تحریمها، ایران می‌تواند ظرف ٢ الی ٣ ماه به رقم مناسبی برای صادرات برسد.

به گزارش عیارآنلاین، سید محسن قمصری، در گفتگو با خبرنگار شانا با اشاره به این که ایران پس از تحریم ارتباط خود با مشتریان اروپایی را حفظ کرده است، تصریح کرد: ارتباط با مشتریان سابق نفت ایران پس از تحریم ادامه پیدا کرد، اگرچه این ارتباط به صورت سابق نبود اما کماکان ادامه دارد.

قمصری

وی درباره این که روابط با مشتریان اروپایی هم‌اکنون درچه سطحی است، گفت: ارتباط با آنها به صورت تبادل نظر، بررسی بازار و آشنایی از دیدگاههای همدیگر است، چون برای انجام هر معامله‌ای نگاه طرف مقابل به بازار مهم است.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان این که ارتباط با مشتریان سابق نفت ایران کمابیش ادامه دارد، درباره این که آیا با مشتریان آسیایی درباره افزایش فروش نفت پس از برداشته شدن تحریمها مذاکره‌ای انجام شده است، گفت: هم اکنون بحث ما با مشتریان آسیایی بحثهای معمولی مانند حفظ قرارداد موجود و رفع مشکل قراردادهاست و درباره افزایش فروش صحبتی با آنها نشده است.

قمصری با بیان این که ایران درصورت برداشته شدن تحریم ظرف مدت کوتاهی می‌تواند به رقم مناسبی برای صادرات برسد، افزود: البته نمی‌توانیم به سرعت به رقمهای سابق گذشته برسیم چون دیگران جای ایران را در بازار گرفته‌اند.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره این که آیا فروش نفت در حالی که بازار با مازاد عرضه روبروست، دشوار نخواهد بود، گفت: کاهش تقاضا در بازار که در برخی مناطق تا ٣٠ درصد گزارش شده است سبب کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است.

وی با اشاره به این که پس از کاهش قیمت نفت در بازار در طول سه ماه گذشته تقاضا افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: دلیل اصلی که عربستان طی این ماه قیمت نفت خود را افزایش داده است بخاطر افزایش تقاضا بوده است، چون اگر تقاضا نبود قطعا عربستان قیمت نفت خود را افزایش نمی‌داد.

قمصری با بیان این که با کاهش قیمت نفت، تقاضا جای خود را در بازار باز کرده است، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من اگر قیمت نفت در این سطح باقی بماند تا حدودی افزایش عرضه محو می شود به خصوص آن که فصل زمستان در پیش است که بطور قطع با افزایش مصرف، تقاضا افزایش پیدا می‌کند.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: