گفتمان مدیریت و سیاستگذاری فناوری و نوآوری(4)

گذار حكمرانی نظام نوآوری در كشورهای در حال توسعه

جلسات پنجم و ششم گفتمان مديريت و سياستگذاري فناوري و نوآوري كه با حمايت معاونت علمي فناوري رياست جمهوري و به همت دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف شروع شده است، چهارشنبه در دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران برگزار گرديد.

به گزارش عيارآنلاین، جلسات پنجم و ششم گفتمان مديريت و سياستگذاري فناوري و نوآوري كه با حمايت معاونت علمي فناوري رياست جمهوري و به همت دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف شروع شده است، چهارشنبه هفته گذشته و هفته پيش از آن در دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران برگزار گرديد.

در جلسه اول كه در سطح دكترا برگزار شد، آقاي سيد مسلم موسوي، دانشجوي مقطع دكتراي مركز تحقيقات سياست علمي كشور به بيان تز دكتراي خود در باب «گذار حكمراني نظام نوآوري در كشورهاي در حال توسعه» پرداخت. وي تلاش داشت نشان دهد كه چگونه و چه عواملي در تغيير حكمراني نظامهاي فناورانه نوآوري موثرند و در اين راه تلاش داشت تا از مفاهيم مرتبط با نظامهاي بخشي نوآوري و همچنين حاكميت نوآوري استفاده نمايد.

 گفتمان مدیریت و سیاستگذاری فناوری

در اين جلسه كه با استقبال دانشجويان دكترا و كارشناسي دانشگاه هاي مختلف همراه گرديده بود، حاضران به بيان نظرات خود در باب اين رساله و نقد و بررسي جدي آن پرداختند.

گفتمان مدیریت و سیاستگذاری فناوری

در جلسه دوم كه در سطح كارشناسي ارشد برگزار گرديد، دكتر مهدي محمدي عضو هيات علمي دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران به بيان نگاه خود منبعث از ادبيات نظامهاي نوآوري و حاكميت آن پرداخت. مسائلي نظير جايگاه ايران در نوآوري، انواع نوآوري و مدلهاي آن، نحوه تطور مفاهيم و مطرح شدن مفهوم نظامهاي نوآوري، نقش دولت و حاكميت در نوآوري، مختصري از تجربه تطور نهادهاي دولتي كشور كره جنوبي و همچنين مسائل مهم مطروحه در گزارش OECD در باب حاكميت نوآوري از جمله محورهاي مباحث مطرح شده در اين نشست بود.

 گفتمان مدیریت و سیاستگذاری فناوری

همچنين در بخشي از اين نشست، به صورت خاص به نقش معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري پرداخته شد. از جمله نقاط قوت اين معاونت چابكي و همچنين دور بودن آن از مسائل اداري آموزش عالي را مي توان برشمرد كه اين نهاد را پايگاه خوبي براي انجام عملياتهاي مهم در حوزه فناوري و نوآوري مي گرداند. تلاش براي دور نگه داشتن فضا از تنشهاي سياسي، استقرار نيروهاي جديد آشنا به ادبيات سياستگذاري، تلاش براي ارتقاي سطح نيروي انساني و هماهنگي و هم افزايي با ساير دستگاه هاي دولتي از جمله نكات ديگر مورد بحث بود. پيشنهاداتي نظير دور شدن از نگاه خطي به نوآوري كه ريشه توسعه فناوري را دانشگاه ها مي داند، مشخص شدن ماموريتها و جايگاه اين معاونت و تلاش براي نزديكتر شدن به صنعت نيز در اين جلسه مورد بحث حاضران قرار گرفت.

گفتمان مدیریت و سیاستگذاری فناوری

گفتني است اين جلسات قرار است تا خردادماه سال ۱۳۹۴ ادامه داشته باشد. ميزبان بعدي نشستهاي كارشناسي ارشد و دكترا دانشگاه علم و صنعت خواهد بود. براي اطلاعات بيشتر و ثبت نام مي توانيد به سايت www.nitsharif.ir مراجعه نماييد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: