کاهش ٧٤ میلیون لیتری مصرف بنزین کشور با سهمیه بندی بنزین و توسعه CNG

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: صنعت سی ان جی و سهمیه بندی بنزین (با راه اندازی سامانه هوشمند کارت سوخت) راهکارهای اجرایی موثر و نمادی از اقتصاد مقاومتی هستند که از هدر رفت منابع ارزی و سرمایه ای قابل توجهی در کشور (٥٧,٥ میلیارد دلار) جلوگیری کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: صنعت سی ان جی و سهمیه بندی بنزین (با راه اندازی سامانه هوشمند کارت سوخت) راهکارهای اجرایی موثر و نمادی از اقتصاد مقاومتی هستند که از هدر رفت منابع ارزی و سرمایه ای قابل توجهی در کشور جلوگیری کرده است.

سجادی

سید ناصر سجادی اظهار کرد: اگر این طرحها در کشور اجرا نمی شد، مصرف کنونی بنزین کشور به روزانه ١٤٤ میلیون لیتر می رسید، در حالیکه این عدد هم اکنون در محدوده ٧٠ میلیون لیتر در روز است.

وی تصریح کرد: تا قبل از سهمیه بندی بنزین در سال ١٣٨٦ مصرف این فرآورده نفتی، رشد ١٠ درصدی و در دو سال آخر قبل از اجرای سهمیه بندی نیز رشد ١١ درصدی داشت.

کاهش واردات بنزین با جایگزینی سی ان جی

سجادی تاکید کرد: اجرای طرحهای سی ان جی و استفاده از این سوخت پاک به جای بنزین، موجب شد تا روزانه به طور میانگین ١٨ میلیون مترمکعب جایگزین تقریبا همین مقدار بنزین و موجب کاهش واردات این فرآورده استراتژیک به کشور شود.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، همچنین گفت: اگر در سال شروع سهمیه بندی بنزین (سال ١٣٨٦) این مهم عملیاتی نمی شد، در همان سال مجبور به عرضه روزانه ٨٢ میلیون لیتر بنزین می شدیم، اما با راه اندازی سامانه هوشمند کارت سوخت این عدد به ٦٠ میلیون لیتر رسید.

سجادی تصریح کرد: مدیریت مصرف بنزین با راه اندازی سامانه هوشمند سوخت و رشد صنعت سی ان جی، موجب شده است تا پایان سال گذشته، از محل اجرای این دو طرح، ٥٧,٥ میلیارد دلار برای کشور صرفه اقتصادی ایجاد شود و به لحاظ زیست محیطی نیز آثار مثبتی برجای بگذارد.

رونق صنعت سی ان جی با دیدگاه نوین

وی گفت: با دیدگاه نوین ایجاد شده در صنعت سی ان جی، جهت گیری در این بخش به سمت ایجاد جذابیتهای بیشتر برای حضور قویتر بخش خصوصی متمرکز شده و افزایش کارمزد فروش هر متر مکعب گاز از ٤٠ تومان به ٨٠ تومان، همچنین پیش بینی پرداخت کارمزد ویژه برای سرمایه گذاران این بخش (سی ان جی) در کلانشهرها ١٤٠ تومان و در غیر کلانشهرها ١٢٠ تومان، از آن جمله است.

به گفته سجادی ایجاد فاصله نرخ میان بنزین و سی ان جی نیز از دیگر راهکارهایی است که می تواند به این جذابیت کمک کند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: تا پایان آبانماه امسال حدود ٢٢٥٠ جایگاه سی ان جی در کشور فعال شده است و ١٥٨ جایگاه دیگر نیز در دست احداث است.

وی مصرف کنونی سی ان جی در کشور را ١٨,٥ میلیون متر مکعب در روز (بطور میانگین) اعلام کرد.

منبع : شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: