عباسعلی نورا:

تنها ۱۵ درصد اقتصاد کشور دانش‌بنیان است

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه ۸۵ درصد اقتصاد کشور منبع محور و تنها ۱۵ درصد آن دانش‌محور است، گفت:رکود اقتصاد در این مرحله باید حل شود.اگر توجه به دانش‌محور بودن اقتصاد کنیم می‌توانیم به تولید داخلی یا ملی دست یابیم.

به گزارش عیارآنلاین، عباسعلی نورا مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در پنل الزامات و چالش‌ها و فرصت‌های تحقق کارآفرینی و تاثیر آن بر تولید ملی در کنفرانس ملی کارآفرینی و تولید ملی با اشاره به اینکه مسیر توسعه از خلق ایده می‌گذرد، گفت: یکی از نقش‌های مهم در بحث کارآفرینی کارآیی و بهره‌وری است که دانشگاهیان به آن اعتقادی ندارند.

عباس علی نورا

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که می‌تواند در بحث اقتصادی گام موثری واقع شود توجه به بنگاه‌های زودبازده و کوچک است.
نورا با اشاره به اینکه کاهش هزینه‌های تولید از دیگر مباحث مهم در بحث اقتصادی است افزود: یکی از راه‌های موفقیت در اقتصاد دنیا عبور از منبع‌محور بودن به دانش‌محور بودن است. اقتصاد دنیا توجه بسیاری به بنگاه‌های کوچک و زودبازده دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ۸۵ درصد اقتصاد کشور منبع محور و تنها ۱۵ درصد آن دانش‌محور است، افزود: رکود اقتصاد در این مرحله باید حل شود. اگر توجه به دانش‌محور بودن اقتصاد کنیم می‌توانیم به تولید داخلی یا ملی دست یابیم.
مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: کارآفرینی روش‌هایی است که مورد توجه بنگاه‌های پیش رو در دنیا بوده که از آنان برای حفظ و بهبود بنگاه‌ها به کار گرفته می‌شود.
وی تاکید کرد: اساس و بنیان کارآفرینی تجاری‌سازی علم است، کارآفرینی ایجاد ارزش، ساماندهی منابع برای بهره‌گیری فرصت‌هاست.
نورا ادامه داد: یکی از بنیانگذاران اولیه در کارآفرینی نیروی محرکه اقتصادی را کارآفرینی می‌داند. کارآفرینی با اندیشه همه‌جانبه و شناخت بسترهای مناسب تولید مبادرت به ثروت‌آفرینی و اشتغال می‌کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه امروز کارآفرینی از مبادی اصلی اشتغال‌زایی است، افزود: همه افراد با این تعریف می‌توانند در بخش‌های مختلف کارآفرین باشند.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: