۳۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۴
توسط مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد

تاثیر تخفیف در قیمت خوراک مایع بر سودآوری مجتمع های پتروشیمی

موضوع اعمال تخفیف در قیمت خوراک مایع مجتمع های پتروشیمی توسط مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد.

به گزارش عیارآنلاین، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد: خوراک مایع حدود ۴۲ درصد از خوراک و سوخت مصرف شده در مجتمع های پتروشیمی در سال ۱۳۹۱ را به خود اختصاص داده است.

پتروشیمی
قیمت گذاری خوراک مایع و گاز تحویلی به مجتمع های پتروشیمی موضوعی است که در ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه ها مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل تناقضی که میان تبصره های بندهای «الف» و «ب» ماده (۱) این قانون وجود دارد، خوراک های مایع با قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس تحویل واحدهای پتروشیمی می شوند.
با نگاهی به وضعیت مالی واحدهای پتروشیمی که از خوراک مایع استفاده می کنند می توان دریافت که برخی از این واحدها از نظر حاشیه سود در وضعیت مناسبی قرار ندارند و در صورت اعمال تخفیفات بیشتر می توانند به وضعیت مطلوبی برسند.
بر اساس محاسبات انجام شده، در صورتی که خوراک های مایع با قیمت ۹۰ و ۸۵ درصد نسبت به فوب خلیج فارس به واحدهای پتروشیمی تحویل شود و در صورتی که این واحدها در حداکثر ظرفیت عملی خود خوراک مصرف کنند(یعنی ۱۰۰ درصد ظرفیت) به ترتیب ۳۶۳ و ۷۶۳ میلیون دلار از درآمدهای دولت کاسته می شود.
همچنین در صورتی که این واحدها در ۷۵ درصد ظرفیت عملی خود خوراک مصرف کنند و قیمت خوراک مایع تحویلی به آنها ۹۰ و ۸۵ درصد فوب خلیج فارس باشد به ترتیب ۲۵۹ و ۵۷۲ میلیون دلار از درآمدهای دولت کاسته خواهد شد.
بر اساس این گزارش؛ دارا بودن ذخایر عظیم گاز و نفت به علاوه موقعیت استراتژیک ایران سبب شده است که صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مهمی محسوب شود که می تواند موجبات افزایش صادرات غیرنفتی کشور، ایجاد ارزش افزوده بالا، اشتغالزایی و بومی سازی علم و تکنولوژی روز جهان را فراهم کند. تکمیل زنجیره ارزش نفت خام و گاز طبیعی مربوط به این صنعت علاوه بر کاهش خام فروشی نفت و گاز، کاهش واردات محصولات با ارزش پتروشیمی را نیز می تواند به دنبال داشته باشد.
با قیمت گذاری منطقی خوراک مایع مجتمع های پتروشیمی نظیر میعانات گازی و فرآورده های نفتی می توان گام های موثری در تکمیل زنجیره ارزش محصولات نهایی با حفظ منافع ملی که از جمله سیاست های مندرج در اسناد فرادستی و قوانین موضوعه است، برداشت و نوشتار حاضر ناظر بر قیمت انواع خوراک مایع مجتمع های پتروشیمی و وضعیت مالی آنهاست.
گفتنی است؛ خوراک مایع نقش بسیار موثری نسبت به خوراک گاز در توسعه صنایع میانی و پایین دستی پتروشیمی دارد، بنابراین انتظار می رود قیمت گذاری صحیح این گونه خوراک با ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز که موجب کاهش واردات محصولات با ارزش پتروشیمی می شود، کمک شایانی به اقتصاد کشور کند.

منبع : تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: