معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛

اختصاص ۳ میلیارد تومان اعتبار برای ارتقای کیفی پژوهش سراها

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با توجه به حمایت وزیر آموزش و پرورش، فضای حمایت عمومی در کشور را برای توسعه کمی و کیفی پژوهش سراها و هدف گذاری ۷۵۲ پژوهشسرا برای تمام کشور ملزوم دانست.

به گزارش عیارآنلاین، علی زرافشان در گفت و گویی با اشاره به اضافه شدن درس تفکر و پژوهش در پایه ششم، افزود: در کنار این درس، درس کار و فناوری هم به دانش آموزان ارائه می شود.

زرافشان

وی با بیان اینکه رویکردهای خاص در آموزش و پرورش می تواند به شناسایی دانش آموزان مستعد بیانجامد ادامه داد: بر اساس تفاهم نامه ای که با دانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهران با عنوان طرح کاشف بسته ایم، دانش آموزان کارآفرین را با هدف رشد همه جانبه فعالیت های دانش آموزی و با تنوع بخشی به محیط های یاددهی یادگیری شناسایی کرده ایم.

زرافشان با اشاره به ششمین هدف سند تحول بنیادین و ۶ راهکار بیان شده در آن، گفت: ایجاد توسعه و غنی سازی منابع انسانی در مدرسه شامل کتابخانه، باشگاه، کارگاه و ایجاد نمایشگاه علوم و فناوری برای عینیت بخشی در محتوای کتب درسی در راهکارهای سند تحول بنیادین مهم است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش همچنین بیان کرد: مشاوره در خصوص پژوهشسراها، نمایشگاه ها و وزرشگاه های فناوری در فرآیند یاددهی یادگیری موثر است.

توسعه نانو

وی با اشاره به توسعه نانو،با بیان اینکه آموزش و پرورش به عنوان یک کلید برای گسترش و توسعه نانو است ادامه داد: آنچه که از توسعه علمی و فناوری برای دانش آموزان مهم است، شکل گیری درست محیط مدارس است.

وی جایگاه مدیران پژوهشسراها را مهم دانست و نخستین پشتوانه سند تحول بنیادین را این جایگاه ارزشمند عنوان کرد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با توجه به حمایت وزیر آموزش و پرورش، فضای حمایت عمومی در کشور را برای توسعه کمی و کیفی پژوهش سراها و هدف گذاری ۷۵۲ پژوهشسرا برای تمام کشور ملزوم دانست.

وی با اشاره به ۱۸۰ درخواست ارائه شده برای ایجاد پژوهشسراهای جدید بر اساس استانداردها، گفت: ۱۰۰ درخواست مورد پذیرش قرار گرفته و برای آغاز سال تحصیلی جدید با ۴۰۰ پژوهشسرای ملی در آموزش و پرورش در حال ادامه کار هستیم.

زرافشان افزود: برای سال تحصیلی جاری ۳ میلیارد تومان اعتبار از ۲۵۰ میلیارد تومان اختصاص یافته برای ارتقای کیفیت بخشی برای پژوهشسراها در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: حدود ۳۱ میلیارد تومان به ۱۰۰ پژوهشسرای جدید و ۱٫۵ میلیارد تومان آن به ۳۰۰ پژوهش‌سرای فعلی اختصاص می‌یابد.
وی گفت: ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای تجهیز آزمایشگاه ها در سال تحصیلی جدید پیش بینی شده که ۷۰ درصد آن را معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری به آموزش و پرورش داده است.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: