مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

کتاب ارزش نسبی خدمات پزشکی بازهم مورد بازنگری قرار می‌گیرد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: این کتاب نسبت بین رشته‌ای را تعیین می‌کند و ممکن است در آینده با مشکلاتی نیز مواجه شود که قطعا طی ۲ ماه آینده پس از اجرا، این کتاب مجددا مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، سید‌تقی نوربخش در گفت وگو یی درباره تعرفه‌های پزشکی، اظهار داشت: پس از حدود ۲۰ سال کتاب ارزش نسبی خدمات پزشکی مورد بازنگری قرار گرفت.

نوربخش

نوربخش خاطرنشان کرد:‌ سازمان تامین اجتماعی با تخصیص بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان در این رابطه کمک کرده که پرداخت از جیب بیمه‌ شدگان تأمین اجتماعی کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه این کتاب یک برنامه و راهبرد دولت تدبیر و امید است، گفت: در حال حاضر پرداخت از جیب مردم در مراکز دولتی و در بخش بستری به زیر ۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: طبیعتا بعد از حدود ۲۰ سال این کتاب مورد بازنگری قرار گرفت که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و پس از تصویب آن تعرفه‌ها نیز افزایش پیدا کرد.

وی گفت: این کتاب نسبت بین رشته‌ای را تعیین می‌کند و ممکن است در آینده با مشکلاتی نیز مواجه شود که قطعا طی دو ماه آینده پس از اجرا، این کتاب مجددا مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد:‌ مطمئنا تا جمع‌بندی نهایی این کتاب مورد بازنگری قرار می‌گیرد و قطعا با اجرای آن پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا می‌کند.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: